Metropoolregio wil gezamenlijke herstelaanpak coronacrisis

Metropoolregio Eindhoven (MRE) heeft besloten om de economische malaise die de coronacrisis met zich meebrengt, gezamenlijk te overwinnen.

Om dat te doen gaat de metropoolregio, bestaande uit 21 gemeenten, zich richten op drie pijlers: opleiden, digitaliseren en kennisdelen en samenwerken.

Het bestuur van de MRE gaat het geld inzetten dat het positieve jaarresultaat van 2019 opleverde. Dat bedrag kan oplopen tot zo'n twee miljoen euro. De gemeente hoeven voor dat geld niet extra in de buidel te tasten. 

Wel is het de bedoeling dat gemeenten 'multipliers' inzetten. Dat betekent dat ze minimaal eenzelfde bijleggen als waar ze aanspraak op maken, zo 'vermenigvuldigen' ze het geld dat ze krijgen van de MRE.

Scholing
Metropoolregio Eindhoven wil het geld gebruiken om structureel in te zetten op scholing, omscholing en bijscholing. Op die manier moet het mogelijk worden om mensen die overbodig zijn in de éne sector, de overstap kunnen maken naar een sector waar juist wel vraag is naar personeel.

Toegevoegde waarde
Door in te zetten op digitalisering wil de regio de kennis die de afgelopen tijd is ontwikkeld op het gebied, ten volste benutten. Dat moet vooral gebeuren in het onderwijs en het MKB waar volgens de MRE digitalisering toegevoegde waarde kan hebben op de kwaliteit en concurrentieposities.

Tenslotte is er de ambitie van de betrokken gemeenten om samen te werken om elkaar te versterken. Wethouder Theo Geldens van gemeente Valkenswaard hierover: “Onze inzet is om samen na te denken over hoe we met gezamenlijke inspanning onze kernen leefbaar en aantrekkelijk houden voor onze inwoners en bezoekers. Een fijne leefomgeving en een aantrekkelijk vestigingsklimaat is een basisvoorwaarde voor de ontwikkeling van onze regio.”

Handen ineenslaan
Voorzitter van de MRE Stijn Steenbakkers is blij met het plan. “Samenwerken heeft ons ook eerder in moeilijke tijden geholpen. Het gebeurt ook nu al volop. Kijk naar het regionale noodfonds voor startups. Als gemeenten, bedrijven en onderwijsinstellingen de handen ineen slaan, kunnen we echt meters maken en ervoor zorgen dat we onze ondernemers in de regio echt helpen.”

Laat je reactie achter