Studio040

Metropoolregio Eindhoven stelt 2 miljoen euro beschikbaar voor herstelplan coronacrisis

De 21 wethouders van de Metropoolregio Eindhoven hebben 2 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een pakket om de economie te herstellen van de coronacrisis.

Volgens wethouder Stijn Steenbakkers wordt er al veel opgepakt door het kabinet, maar: “We zien ook dat op een paar punten nog witte vlekken zijn. Daarom is binnen de metropoolregio het debat op regio gekomen: wat kunnen en wat willen we doen?”

Economie versterken

Het doel van het project is om te zorgen dat de gevolgen van de coronacrisis op de regionale economie gedempt worden en de regionale economie structureel wordt versterkt. Daarbij is gekozen voor een aanpak op drie verschillende sporen: het opleiden van mensen, digitaliseren, beter delen van kennis en beter samenwerken. 

“Wij beseffen dat je met twee miljoen niet elk bedrijf kunt redden. Maar wel mogelijkheden bieden om gezamenlijk de gevolgen van corona voor ondernemers, scholen en werknemers te verlagen”, aldus Steenbakkers.

Omscholen

De overheid verwacht dat vooral komend jaar veel mensen werkloos gaan worden vanwege de gevolgen van de coronacrisis, bijvoorbeeld in de horeca. Tegelijkertijd is er juist in andere sectoren vraag naar mensen, zoals in de ICT. 

Voor een project om mensen beter te helpen zich om te scholen, is nu 700.000 euro vrijgemaakt. Het is vooral gericht om mensen van de ene baan naar de andere baan te begeleiden, maar ook voor mensen die al met een uitkering thuis zitten.

Digitaliseren onderwijs

In het onderwijs gaat lesgeven niet meer op dezelfde manier als voor de coronacrisis. Onderwijsinstellingen merken dat leerlingen achterstanden oplopen en het lastig is om digitaal les te geven.

Een samenwerkingsverband onder leiding van Brainport Development wil gaan onderzoeken wat de beste manieren zijn om digitalisering in het voortgezet onderwijs beter en sneller te laten verlopen. Ook wordt onderzocht wat voor mogelijkheden digitaal onderwijs in de toekomst nog meer kunnen bieden. Voor dit project is 175.000 euro vrijgemaakt.

Digitaliseren MKB

Andere projecten zijn gericht op het midden- en kleinbedrijf . Doel is om hen bewust te laten worden van de noodzaak om te digitaliseren, zodat de bedrijven efficiënter en beter kunnen werken. 

Bijvoorbeeld hoe ze hun product met gebruik van minder middelen en minder tijd kunnen maken, of hoe ze hun klant beter kunnen bereiken door gebruik te maken van marketing data. Voor deze projecten is nu 300.000 euro vrijgemaakt, in de tweede tranche in 2021 komt er nog extra geld beschikbaar voor projecten voor deze groep.

Begin 2021 volgende tranche

Met het nu beschikbaar gekomen geld hoopt de overheid dat andere partijen, zoals banken of de provincie, bij deze bedrijven willen investeren. Zodat de projecten niet alleen leunen op het geld van de metropoolregio, maar er ook andere geldschieters zijn.

Begin 2021 wordt een besluit genomen over de tweede tranche van het hulppakket.

Laat je reactie achter