Een bord waarop wordt gewaarschuwd voor ongezonde lucht, aan de Mauritsstraat in Eindhoven Studio040

Luchtkwaliteit kost Eindhovenaar meer dan 1200 euro per jaar

Uit een onderzoek van consultatiebureau CE Delft blijkt dat de zorgkosten die inwoners van Eindhoven betalen door de slechte luchtkwaliteit in de stad, jaarlijks zo’n 282 miljoen euro bedragen.

Omgerekend is dat 1276 euro per inwoner per jaar. Per gemeente zijn die kosten op Amsterdam na het hoogst in heel Nederland.

Raadsleden van GroenLinks, D66 en PvdA willen daarom dat de zorgkosten en de gezondheidsaspecten van de luchtkwaliteit worden meegenomen in het onderzoek over de luchtkwaliteit in de stad. Daarvoor diende de fracties een motie is die door de raad met 24 voor en 19 tegen werd aangenomen. Het onderzoek naar de effectiviteit van de maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren, wordt uitgevoerd door de Rekenkamer.

Nul-emissiezone
Er worden namelijk wel maatregelen genomen door de politiek om de luchtkwaliteit in Eindhoven te verbeteren. Het voornemen om binnen de ring een nul-emissiezone aan te leggen is daar een voorbeeld van. Alleen voertuigen die geen CO2 uitstoten zouden dan nog binnen de ring mogen rijden. Behalve dat het plan op verzet stuit, is het de vraag is of het genoeg is.

Extra geld
Indien uit het onderzoek naar voren komt dat de genomen maatregelen niet doeltreffend genoeg zijn, willen de fracties aan het rijk extra geld vragen om meer maatregelen door te voeren.

Laat je reactie achter