advertentie Banner Siteli

Zonnende mensen bij IJzeren Man Studio040

'Lokale hitteplannen moeten hoger op de agenda'

Lokale hitteplannen moeten hoger op de agenda's van gemeenten komen, want het is steeds harder nodig. Dat zeggen zowel het Klimaatverbond als het KNMI.

Steeds meer hitte in Nederland vraagt om andere prioriteiten. "Het aantal tropische dagen was honderd jaar geleden gemiddeld net iets meer dan één per jaar. In het huidige klimaat zijn dat er rond de vijf per jaar. De verwachte acht tropische dagen deze zomer liggen daar weer ruim boven" aldus de website van het KNMI. Volgens de instelling moeten lokale hitteplannen daarom een hogere prioriteit krijgen bij gemeenten.

Ook het Klimaatverbond vindt dat. Een onderzoek naar de bestrijding van hittestress bij gemeenten wees deze week uit dat er in veel plekken in Nederland nauwelijks iets wordt gedaan om bijvoorbeeld bejaarden te verkoelen. Gemeenten zouden koele gebouwen kunnen openstellen of andere maatregelen kunnen nemen, wordt gesuggereerd in het onderzoek. 

De gemeente Eindhoven verwijst naar de GGD als het gaat om bestrijden van directe hittestress. Voor maatregelen op de langere termijn heeft de gemeente onlangs een klimaatstresstest uitgevoerd in de stad. De resultaten daarvan worden in het najaar aan de raad gepresenteerd, daarna wordt bekeken of op basis hiervan nieuwe maatregelen nodig zijn.
Laat je reactie achter