Studio040 / Michiel Bosgra

Kadernota 2022: door met schaalsprong en hogere woonlasten

"Een stap vooruit ten opzichte van de jaarrekening", zo kondigde wethouder Joost de Jong de kadernota 2022 aan. In die nota, waar de latere begroting op wordt gebaseerd, trekt de gemeente geld uit voor onder meer de afwikkeling van corona, de zorg en uitbreiding van de gemeentelijke organisatie. Ook gaan de woonlasten omhoog.

De verhoging van de woonlasten stijgen met 5,4 procent in 2022 ten opzichte van 2021, dat is het gemiddelde van de G40, de 40 grootste gemeenten in Nederland. “Daarvoor krijg je terug dat Eindhoven kan door bouwen, op het gebied van klimaat en energie, leefbaarheid in wijken en veiligheid”, zegt wethouder Financiën Joost de Jong.

Daarnaast wil de gemeente 15 miljoen euro uittrekken om op een goede manier de gevolgen van de coronacrisis te kunnen opvangen. Dat geld wil het college van B&W halen uit het rekeningresultaat van 2020 halen, toen de gemeente onder de streep geld over hield. Daarmee worden eventueel oplopende kosten door de coronacrisis tot het eind van 2022 worden betaald.

De voornaamste wijziging die het college wil doorvoeren de uitbreiding van de gemeentelijke organisatie. Dat is nodig, omdat door de schaalsprong die Eindhoven wil maken, er ook meer ambtelijke capaciteit nodig is om alles in goede banen te leiden.

Knooppunt XL
“Met Knooppunt XL zijn we bezig met het grootste bouwproject van Nederland”, zegt wethouder De Jong. “Om dat in goede banen te leiden hebben we meer kennis en capaciteit nodig. Daarom moeten we investeren in de bedrijfsvoering. Maar ook op het gebied van privacywetgeving wordt er steeds meer van de gemeente gevraagd. Daarnaast is er op de afdeling Belastingen meer personeel nodig. Zodat we ook richting inwoners goede service kunnen blijven leveren.”

Daarnaast maakt Eindhoven twee keer 4,1 miljoen euro vrij voor de zorgkosten in de gemeente. “Eén van de speerpunten van het coalitieakkoord was om de zorg weer op orde te brengen. Dat is gelukt maar om de kosten van de zorg structureel te kunnen dekken zijn we in afwachting van financiering van het rijk”, zegt de wethouder.

Buffer voor de zorg
“De verwachting is dat er structureel meer geld naar gemeenten gaat, dus ook naar ons. Maar zover is het nog niet. Daarom trekken we twee keer 4,1 miljoen euro uit om een buffer te hebben indien er onvoorziene zorgkosten nodig zijn. Zo zien we ook dat bijvoorbeeld de kosten voor de jeugdzorg wat wispelturig zijn. Op deze manier stellen we ons daarop in.”

“Vorige week presenteerden we de jaarrekening, en dat was ondanks de coronacrisis een positief verhaal. Deze kadernota is wat ons betreft weer een stap vooruit”, laat de wethouder weten.

Laat je reactie achter