Studio040 - Tais Lourinho da Silva

Jorritsma verbant Zwarte Piet uit stad en discussie erover uit stadhuis

Burgemeester Jorritsma voelt niets voor een nieuwe maatschappelijke discussie in de stad over de huidskleur van de knechten van Sinterklaas. Ook al wil een meerderheid van de raad die keuze aan de stad overlaten, Jorritsma blijft bij zijn besluit om Zwarte Piet definitief uit de stad te weren.

De invulling van het sinterklaasfeest moet je niet aan de politiek overlaten, vindt een meerderheid in de raad. Dat debat vindt op straat plaats, in de kroeg of tijdens dialoogsessies. Misschien nog wel jarenlang. Om, wellicht in kleine stapjes, toe te groeien naar een vorm waar de meesten zich in kunnen vinden. Maar een verbod op Zwarte Piet gooit de deur voor zo'n discussie dicht, stellen de ondertekenaars van een motie die Jorritsma op andere gedachten had moeten brengen.. "Je moet dit niet van bovenaf opleggen, maar van onderop laten komen", zegt CDA-raadslid Remco van Dooren. Jorritsma verwierp de motie uiteindelijk.

Discussie-moe
Maar zit die samenleving wel te wachten op de zoveelste discussie over dit onderwerp? Van Dooren: "Bij mij slaat de vermoeidheid soms ook toe. Maar dat komt vooral omdat de discussie gekaapt is door twee tegenpolen: een groep die zwarte piet racistisch vindt en een andere groep die zegt: wij houden altijd vast aan onze tradities; ga maar terug naar je eigen land. Voor die groepen vind ik dat maatschappelijk debat ook minder geschikt. Zij komen er nooit met elkaar uit. Maar voor de overgrote meerderheid zijn de inhoudelijke verschillen wél bespreekbaar. Zij willen best naar elkaar luisteren. Binnen die groepen zou het debat gevoerd moeten worden. En die uitersten? Ach, daar moeten we misschien maar wat minder naar luisteren."

Wát we ook doen, welk besluit we ook nemen.... we doen het nóóit goed.

• Burgemeester Jorritsma

Blijven praten
Collega-raadslid Lex Janssen (VVD) is het met Van Dooren eens. "Het college kan wel besluiten om Zwarte Piet te verbieden. De discussie verdwijnt er niet door. Als wij als VVD verkondigen dat we tegen racisme zijn, betekent dat niet dat racisme morgen de stad uit is. Daar moet je met elkaar over blijven praten. Niet in het stadhuis, maar op straat, thuis, op school en op het werk."

Bedreigingen
Burgemeester Jorritsma wil daar dus niet meer op wachten. Hij en het college krijgen naar eigen zeggen dagelijks te maken met 'belediging, verwensingen en bedreigingen'. "Wát we ook doen.... welk besluit we ook nemen... we doen het nóóit goed. Het is tijd om een streep te zetten onder deze discussie. Rust creëren we er misschien niet mee. Maar we zorgen er wél voor dat niemand zich meer gekwetst hoeft te voelen door Zwarte Piet. En dat zorgt bij mij wél voor gemoedsrust."

Laat je reactie achter