Studio040

Jongeren eenzamer door 'perfecte plaatje' op social media

Jongeren tussen de 12 en 18 jaar in de regio Eindhoven voelen zich steeds vaker eenzaam, blijkt uit onderzoek van de GGD.

Veel jongeren in Zuidoost-Brabant zitten niet goed in hun vel. Aan de enquete deden achtduizend jongeren tussen de 12 en 18 jaar mee. Emy van Maaren van de GGD: "Jongeren ervaren veel stress, veel prestatiedruk, ze moeten van alles. Van hun ouders, van de school, van hun leeftijdsgenoten. En ze willen dat perfecte plaatje in stand houden, wat op de social media sterk naar voren wordt gebracht. Dat ervaren ze dus als een enorme druk." 

Het probleem lijkt te groeien. Bij het vorige onderzoek van de GGD was nog kwart van de jongeren eenzaam. Nu is dat een derde. "Wat veel van die kinderen missen, is gewoon een paar hele goede vrienden waar ze alles mee kunnen bespreken" zegt Van Maaren. "En ook de gelegenheid om eens een keer te zeggen: 'ik heb er geen zin in vandaag'. Niemand gaat dat posten, als hij een keer een rotdag heeft. En zo houd je met zijn allen dat hele systeem in stand." De GGD wil de eenzaamheid te lijf gaan door op scholen lessen in sociale vaardigheden aan te bieden.

In jongerencentrum De Mortel in Eindhoven noord wordt het verschijnsel nu al aangepakt. Daar is jongerenwerker Mike Smits begonnen met Join Us, een methodiek voor jongeren tussen de 12 en 18 die zich wel eens eenzaam voelen. "Dat zijn gewoon hele leuke bijeenkomsten waar iedereen werkt aan zijn of haar leerdoel. Bijvoorbeeld het positiever krijgen van het zelfbeeld, of sociale vaardigheden vergroten. Daar gaan we dan samen mee aan de slag. En het is vooral ook gezellig" zegt Smits.

Join Us is een landelijke organisatie om eenzame jongeren bij elkaar te brengen, begonnen in Veghel. In Eindhoven zitten inmiddels drie clubs; die in De Mortel wordt de eerste voor jongeren vanaf 12. Er wordt niet te veel nadruk gelegd op het thema eenzaamheid, omdat daar nog een behoorlijk taboe op rust. Om die reden hebben veel jongeren ook reserves om zich aan te melden: vaak worden ze opgegeven door een ouder of opvoeder. De lijst met deelnemers groeit gestaag, maar er kunnen nog mensen bij. Opgeven kan via de website van Join Us.

Tenslotte is er ook nog góed nieuws te melden naar aanleiding van het GGD-onderzoek. De fysieke gezondheid van jongeren tussen de 12 en de 18 is namelijk verbeterd de afgelopen vier jaar. Ze roken minder en beginnen later met alcohol drinken.

Laat je reactie achter