Jongeren praten over belang van herdenken

Ruim vijftig jongeren uit Europa hebben tijdens de internationale conferentie Past:Forward in Waalre nagedacht over de toekomst van herdenken. De conferentie was onderdeel van het programma Brabant Remembers dat in het teken stond van 75 jaar vrijheid.
De internationale jongeren bespraken niet alleen hoe de Tweede Wereldoorlog werd herdacht. Ze hadden het ook over andere conflicten. Er waren vijftien Nederlandse jongeren aanwezig. Later sloten jongeren uit Roemenië, Kroatië en Ierland aan.

Presentatie
Het congres werd afgesloten met een vrijheidsmaaltijd. Tijdens de maaltijd werd in een talkshow gesproken over verschillende aspecten van vrijheid. Ook presenteerden de jongeren hun bevindingen aan Gerdi Verbeet, voorzitter Nationaal Comité 4 en 5 mei, directeur van Brabant Remembers Femke Klein, Brabantse burgemeesters en scholieren. Later presenteerden ze die bevindingen ook tijdens de provinciale herdenking in Waalre.

Resultaten
Femke Klein gaat met veel plezier aan de slag met de resultaten uit de jongerenconferentie. 'Het is mooi om te zien uit hoeveel verschillende invalshoeken de jongeren vrijheid en herdenken bekijken. Deze resultaten zullen zeker meegenomen worden in de toekomstvisie van Brabant Remembers.'
advertentie Banner Baskuul Accountants

Lees ook deze artikelen