advertentie Banner Siteli

Studio040 / Alain Heeren

Kloof tussen arm en rijk in regio groeit

Eindhovenaren zijn relatief ontevreden met hun leven. Dat blijkt uit onderzoek van de Rabobank.

De onderzoekers wijzen erop dat de ontevredenheid gepaard gaat met economische voorspoed van de hightech Brainport-regio. Echter, die hoge economische score van de regio vertaalt zich niet in meer geluk. Hierdoor dreigt een tweedeling van arm en rijk te ontstaan die de groei van de regio belemmert. 

Rapport
In het rapport zijn de elf dimensies van brede welvaart onderzocht: Inkomen, werk, onderwijs, gezondheid, milieu, veiligheid, woontevredenheid, welzijn, maatschappelijke betrokkenheid, balans tussen werk en privé en sociale contacten. 

Als het gaat om 'brede welvaart' scoort de regio goed. Maar vier factoren vergen meer aandacht. Zo gaat het niet goed met de woontevredenheid, persoonlijke financiële situatie, onderwijs en werk. 

De welvaart die de bedrijven in de Brainport realiseren is niet per se zichtbaar in een gemiddeld hoog inkomen, schrijft Rabobank. Sterker nog, in de stad Eindhoven zijn de inkomens lager dan het Nederlandse gemiddelde. Verder zijn de inkomens minder goed verdeeld en leven veel gezinnen onder de lage-inkomensgrens. Opvallend is dat in de gehele regio Zuidoost-Brabant de inkomens wel hoger zijn dan het landelijk gemiddelde.

Als laatste geven minder mensen aan dat zij een opleiding, training of cursus volgen om aan hun vaardigheden werken. Dat terwijl juist in de Brainport-regio het onderhouden en doorontwikkelen van kennis en competenties zeer belangrijk is. Veel technologieën ontwikkelen zich namelijk erg snel, aldus de onderzoekers.

'Aanpak kloof in inkomen en opleiding'
“Om extra aandacht te schenken aan deze verbeterpunten moet Brainport een een brede welvaartsagenda te ontwikkelen”, concludeert hoofdonderzoeker Otto Raspe in het rapport. De onvrede en naderende tweedeling in zowel inkomen als opleiding moet worden aangepakt. Dat vraagt om een integrale kijk op brede welvaart. Het versterken van de ene dimensie moet niet ten koste gaan van de andere dimensie.

Laat je reactie achter