Pixabay

Inwoners met urgentie zoeken voortaan zelf online naar woning

Woningzoekenden uit de regio die in aanmerking komen voor urgentie, mogen vanaf maart zelf op de website Wooniezie zoeken naar een huis.

Urgentie wordt toegekend aan inwoners die met spoed een woonruimte nodig hebben doordat men niet meer in de eigen woning kan blijven. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een noodsituatie door scheiding.

Om urgentie te krijgen moet de persoonlijke situatie van een inwoner aan een aantal voorwaarden voldoen. De woningcorporatie bekijkt of iemand zelf kan zoeken of dat er toch een woning wordt toegewezen.

Zo een urgentie geldt voor zes maanden. Mocht men na vier maanden nog geen woning hebben gevonden, dan zoekt de woningcorporatie mee.

Voor inwoners die voor 1 maart 2021 een urgentiebeschikking hebben ontvangen verandert er niets.

Laat je reactie achter