advertentie Banner Siteli

Gemeente Eindhoven

"Ik bots met mijn VVD-ouders"

In een nieuwe jeugdraad moeten jongeren een stem krijgen in de Eindhovense politiek.

Dat is het idee van Jan Peter van Irsel en Pim Blankemeijer van het Augustinianum. De middelbare scholieren merken dat er vaak een generatiekloof zit tussen politici en jongeren. Ze voelen zich te weinig gehoord. Door een afvaardiging van scholieren mee te laten denken over politieke kwesties moet dat afgelopen zijn. "Ik kom uit een VVD-gezin. Mijn ouders zijn economisch ingesteld. Soms botst het tussen ons", stelt Pim.

Adviserend
Het tweetal schakelt de hulp in van CDA-raadslid Remco van Dooren. Als lokaal politiek talent van het jaar snapt hij de wens van Jan Peter en Pim. "De besluitvorming blijft liggen bij de 45 raadsleden die we gekozen hebben. De jeugdraad geeft advies en ik ga m'n stinkende best doen om hun ideeën te steunen", zegt het raadslid.

Doel
De jeugdraad heeft niet alleen als doel jongeren een stem te geven. Het initiatief moet er ook voor zorgen dat de politiek dichterbij jongeren komt te staan. Daarnaast leren jongeren debatteren als ze deelnemen aan de raad.

Jongeren dichterbij politiek
Diverse politieke partijen in de Eindhovense gemeenteraad hebben meer plannen om jeugd meer te betrekken bij de politiek. Zo moet er een vragenhalfuurtje komen voor basisschoolleerlingen uit de bovenbouw. Daarnaast is er een plan om jongerenambassadeurs tussen de 15 en 30 jaar oud aan te stellen.

Laat je reactie achter