Studio040| Alain Heeren

Groot onderzoek naar toekomst winkelcentra Brainport

Er komt een groot onderzoek naar de toekomst van winkelcentra in gemeenten in Zuidoost-Brabant.

Steeds meer winkelgebieden in dorpen en steden hebben te maken met leegstand. Het onderzoek naar de toekomst van deze centra moet uitwijzen wat men kan doen tegen de toenemende leegstand. Door de coronacrisis de afgelopen tijd zijn er meer en meer winkelpanden leeg komen te staan.

Stijn Steenbakkers, wethouder Economie, zegt tegen het ED dat externe onderzoekers gaan kijken hoe de gemeenten 'creatief om kunnen gaan met deze centra'. Steenbakkers gaat niet vooruitlopen op de mogelijke conclusies dat na de zomervakantie in gang moet worden gezet. "We hebben juist een aantal designers ingezet die  op een frisse manier van buitenaf naar deze problematiek laten kijken. Die moeten we eerst hun werk laten doen, dan praten we daarover verder."

Het onderzoek is besloten door de eenentwintig wethouders Economie in de regio Zuidoost-Brabant. Dit gebeurde tijdens hun regulier overleg. Het is een belangrijk onderdeel van een plan om de economische gevolgen van de coronacrisis aan te gaan.

Voor het plan hebben de  wethouders een bedrag twee miljoen euro uitgetrokken. Wel moet het algemeen bestuur van het samenwerkingsverband Metropoolregio Eindhoven (MRE) er in september mee akkoord gaan. De twee miljoen heeft de MRE overgehouden op de begroting voor het boekjaar 2019.

"Dat geld had de MRE natuurlijk ook terug kunnen geven aan de eenentwintig aangesloten gemeenten", zegt Steenbakkers daarover. "Maar dan was het verdwenen in het grote geheel. Nu is er sprake van een toch niet onaanzienlijke bedrag dat we kunnen gebruiken om de effecten van de coronacrisis te bestrijden."

Behalve aan een onderzoek naar de winkelcentra wordt de twee miljoen euro ook besteed aan verdere digitalisering in Zuidoost-Brabant, met name ten bate van het midden- en kleinbedrijf, en aan projecten voor scholing en bijscholing.      

Laat je reactie achter