Stuw bij Collse Watermolen Studio040 / Michiel Bosgra

Grondwaterpeil nog steeds laag, maar net hoog genoeg voor beregening

De grondwaterstand in de regio is nog steeds aan de lage kant, laat waterschap De Dommel weten.

Toch is het net hoog genoeg voor de boeren om hun grasland te kunnen beregenen. De meeste peilbuizen, waarmee het grondwaterpeil wordt gecontroleerd, zitten net boven de grenswaarde. Toch is het grondwatertekort dat door de droogtes van de afgelopen jaren is ontstaan, nog lang niet ingelopen. Ondanks de natte wintermaanden.

In maart was het namelijk weer een stuk droger dan normaal. Bovendien zorgde de hoge temperaturen ervoor dat veel oppervlakte water snel verdampte.

Waterschap De Dommel laat weten dat droogte vooral voor de Brabantse zandgrond droogte snel op de loer ligt. Door het zand loopt het grondwater snel weg. Het waterschap liet eerder al weten daarom de nodige aanpassingen te doen, waardoor het water in beken en sloten langer blijft staan.

Hoewel het grondwaterpeil nog niet is wat het moet zijn, hebben de aanpassingen dit jaar voor het eerst wel effect gehad, laat het waterschap weten.  “Van het najaar tot op dit moment staan de stuwen hoger, met vollere sloten tot gevolg. Regen wordt zo min mogelijk via sloten en beken afgevoerd, zodat het water langer de tijd krijgt om in de bodem te zakken en het grondwater aan te vullen. Deze omslag lijkt de eerste vruchten af te werpen, al is dit slechts een begin van wat nodig is voor een gezonde grondwaterbalans”, aldus het waterschap.

Overzicht van de grondwaterstand in de regio. Op rode punten is het grondwaterpeil te laag om te mogen besproeien, op groene punten is het hoog genoeg Waterschap De Dommel

Laat je reactie achter