Natuur en weilanden in de omgeving van de Achtereindsestraat Studio040

Groen licht voor aanleg landgoed buitengebied Aalst

De schop kan 'eindelijk' de grond in voor de aanleg van het nieuwe landgoed Achtervoorde. De Waalrese politiek heeft hier, na zes jaar discussie, een klap op gegeven.

Een ruime meerderheid van de gemeenteraad stemde voor het plan. Daarmee wordt er een natuurgebied ontwikkeld met twee villa’s, in het buitengebied ten zuiden van Aalst. Alleen de fracties van AWB en GroenLinks stemden tegen.

Diverse fracties vinden dat de initiatiefnemer om het gebied aan te pakken te lang aan het lijntje is gehouden. “Er is ook zoiets als betrouwbaar bestuur. Dit plan past binnen onze visie voor het gebied. De initiatiefnemer mag op ons vertrouwen”, zegt PvdA-raadslid Ger de Winther-Meijers. Ook het CDA, VVD, D66 en ZW14 staan achter de plannen. “Nu is de natuurwaarde nihil, omdat de grond wordt gebruikt voor akkerbouw”, aldus CDA-fractievoorzitter Suzan van de Goor-Gelens.

Wel wil de gemeenteraad dat de plannen nog enigszins worden aangepast. Zo wordt de wethouder op pad gestuurd om te kijken of het wandelpad in het nieuwe recreatiegebied kan worden aangepast. Een motie van D66 hierover werd breed gesteund. Nu komt het wandelpad langs het landgoed. “Een meanderend pad is van meerwaarde van recreanten en beter voor de natuur”, meent Floris Schoots van D66.

Wethouder Jan van Burgsteden gaat met de initiatiefnemer in gesprek om het pad meer te laten kronkelen. “Dat is wel een vrijblijvend verzoek. Ik kan dat niet afdwingen, maar heb er vertrouwen in dat dat gaat lukken.” 

Laat je reactie achter