De Tongelreep Creative Commons 3.0 | Rosemoon

Grensoverschrijdende samenwerking om Tongelreep weerbaar te maken

Dertien partijen, waaronder gemeente Eindhoven, gaan samenwerken om het beeklandschap Warmbeek-Tongelreep toekomstbestendig te maken.

De Warmbeek ontspringt in het Belgische Peer en verandert van naam bij de Nederlandse grens. Daar wordt de beek de Tongelreep. In de Genneper Parken mondt hij uit in de Dommel.

Het is een belangrijke waterloop in de omgeving van natuurgrenspark De Groote Heide en tegelijkertijd een  beeklandschap met hoge landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische waarden. Niet voor niets is een deel daarvan een Europees beschermd Natura 2000-gebied.

Lange droogtes
Wegens de ontwikkelingen om klimatologisch gebied, waarin steeds vaker lange, droge periodes voorkomen, moet het natuurgebied toekomstbestendig worden gemaakt. De betrokken partijen willen daarom manieren vinden om beter water vast te houden en af te voeren in natte periodes.

Grensoverschrijdend
De uitdagingen die het gebied kent, kunnen alleen met grensoverschrijdende samenwerking worden opgelost. Daarin is de intentieverklaring een eerste stap. De volgende stap is om concrete plannen voor het gebied te gaan maken om tot een gezamenlijk beleid voor het natuurgebied komen.

De intentieverklaring is behalve door Eindhoven, Valkenswaard en Waalre ook ondertekend door provincie Noord-Brabant en de Belgische provincie Limburg. Ook de waterschappen, de Vlaamse Milieumaatschappij ondertekenen de verklaring.

Laat je reactie achter