Studio040| Olaf Koenen

Gezondheidsmonitor: ‘Mensen zijn minder gaan bewegen door corona’

Mensen in regio Brabant Zuidoost zijn minder gaan bewegen door de coronacrisis. Dat blijkt uit de gezondheidsmonitor van GGD Brabant Zuidoost.

De monitor werd gehouden eind 2020 en er komen enkele interessante feiten uit naar voren. Zo voelden mensen in 2020 zich gezonder dan bij de vorige gezondheidsmonitor in 2016. Dat terwijl door de coronacrisis minderen mensen zijn gaan sporten en bewegen.

Van mensen tussen de 18 en 64 jaar gaf een derde aan minder te zijn gaan bewegen door corona. 1 op de 6 juist meer. Bij 65-plussers is een soort gelijke verhouding waarneembaar. 28 procent van die groep is minder gaan bewegen door corona, 6 procent juist meer.

Minder drank
Op de hoeveelheid die gerookt wordt heeft de coronacrisis weinig impact. Wel wordt er flink wat minder gedronken door corona. Niet verwonderlijk door de langdurige sluiting van de horeca. 17 procent van de categorie 18 tot 64 jaar is meer gaan drinken, 6 procent juist minder. Van 65-plussers is 7 procent minder gaan drinken en 1 procent meer.

Leefomgeving
Qua leefomgeving zijn inwoners van de regio behoorlijk tevreden. Zo geeft meer dan 90 procent zijn woonomgeving een voldoende. Wel is er sprake van meer overlast. Dat komt vooral door toegenomen geur- en geluidsoverlast. Bronnen van zorgen zijn drukke wegen, het vliegveld, veehouderijen en industrie, routes voor gevaarlijke stoffen en zendmasten.

Daar tegenover staat dat in 2020 meer mensen zich veilig voelden dan in 2016. Daar tegenover staat dat 11 procent van de respondenten zich ernstig eenzaam voelde in 2020. Die cijfers zijn door corona flink toegenomen. In de leeftijdsgroep 18 tot 64 jaar nam de eenzaamheid toe met 19 procent, en bij 65-plussers met 9 procent.

Financiële gevolgen corona
Van de respondenten tussen de 18 en 64 jaar gaf 12 procent aan moeite te hebben om rond te komen. Ook 6 procent van de 65-plussers gaf aan daar moeite mee te hebben. De gevolgen van de coronacrisis is bij het afnemen van de monitor niet bekend, omdat de crisis eind 2020, bij afname van de enquête nog (lang) niet achter de rug is.

Op het moment waarop de vragenlijsten werden ingevuld, gaf 80 procent aan financieel niet geraakt te worden door de crisis. 12 procent gaf aan erop achteruit te gaan en 8 procent gaf aan er juist beter van de worden. 3 procent van 65-plussers gaf aan financieel slechter te worden door de coronacrisis, tegenover 2 procent die er door de crisis op vooruit ging.

De GGD maakt elke vier jaar de gezondheidsmonitor. Daarvoor stuurde de gezondheidsinstelling 68.000 enquêtes rond. Uiteindelijk werden er 27.000 van die vragenlijsten beantwoord.

Laat je reactie achter