advertentie Banner Siteli

Studio040

Genneper Parken op de schop met oog op klimaatverandering

In opdracht van gemeente Eindhoven, provincie Noord-Brabant en waterschap De Dommel wordt Genneper Parken heringericht door Royal Haskoning DHV met als doel om te kunnen gaan met klimaatveranderingen.

Er wordt door het bedrijf onder meer gekeken hoe in periodes van ernstige regenval of droogte slim met water kan worden omgegaan. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat er meer groen wordt geplant in bebouwd gebied, het verbeteren van de bodem of dat er bomen en planten worden neergezet die door hun dikke bladeren water langer kunnen vasthouden.

Tegelijkertijd moet Genneper Parken van de gemeente een aantrekkelijk gebied blijven voor bezoekers en sporters. Daarom worden samenwerkingspartners en recreanten bij de uitwerking van het plan betrokken.

Gebied
In het plan wordt niet alleen Eindhoven betrokken, maar gaat het in totaal om een gebied dat begint bij Peer in België, waar de Tongelreep de Warmbeek heet. De naam verandert bij de grens in de Tongelreep, die in Genneper Parken uitmondt in de Dommel. De beek verbindt het landelijke en het stedelijke gebied en passeert onderweg zowel natuurgebieden, agrarische gebieden als bebouwde kernen.

Laat je reactie achter