Huis van Waalre Studio040 / Chris Bakker

Gemeenteraad Waalre schrijft opnieuw boze brief over burgemeester

Het leek de afgelopen weken rustig in Waalre, maar schijn bedriegt. Achter de gesloten deuren van het gemeentehuis ging de politieke soap gewoon door. De gemeenteraad heeft afgelopen week opnieuw een brief gestuurd naar Commissaris van de Koning Ina Adema om zich te beklagen over de aanpak van waarnemend burgemeester Boelhouwer.

In de brief, die in het bezit is van Studio040, schrijven zes van de acht fractievoorzitters uit de gemeenteraad ‘teleurgesteld’ en ‘ontstemd’ te zijn. Aanleiding daarvoor is de brief die waarnemend burgemeester Boelhouwer aan het begin van de maand naar de Commissaris stuurde. Daarin sprak hij zijn bezorgdheid uit over de politieke cultuur in Waalre.

Raadsleden zouden te veel op de stoel van de wethouders willen zitten en zich te veel bemoeien met de uitvoer van beleid. Ook draaien sommige raadsleden al bijna twee decennia mee in de Waalrese politiek. Zo is er  weinig ruimte voor nieuwkomers, schreef Boelhouwer. Waalre zou lijden aan ‘politieke bloedarmoede’ en wellicht moeten vrezen voor zijn voortbestaan als onafhankelijke gemeente.

‘Alle pijlen op de raad’
De fractievoorzitters vinden dat Boelhouwers brief ‘geen recht doet aan de positieve ontwikkelingen die er gaande zijn’. Ook zou ‘het aanzien van de raad en individuele raadsleden’ zijn geschonden. Aangezien de waarnemend burgemeester zijn brief niet vooraf met de raad deelde, moesten de meeste raadsleden de inhoud uit de pers vernemen.

De fatsoensnormen worden niet altijd in acht genomen

• Brief fractievoorzitters

Studio040

Hoewel de fractievoorzitters in de nieuwe brief erkennen dat de kritiek van de waarnemend burgemeester deels terecht is, wijzen ze erop dat de bestuurscrisis vorig jaar buiten hen om is ontstaan. Het waren immers de wethouders die het vertrouwen in voormalig burgemeester Brenninkmeijer opzegden, niet de raad.

“Hoewel de waarnemend burgemeester de opdracht heeft meegekregen om in kaart te brengen welke factoren een rol hebben gespeeld bij de bestuurscrisis, heeft het er alle schijn van dat [..] alle pijlen op (het functioneren van) de raad worden gericht.” 

De fractievoorzitters vinden het dan ook ‘opmerkelijk dat de waarnemend burgemeester het in de afgelopen acht maanden niet nodig heeft geacht om ook maar één keer met de raad het gesprek aan te gaan’. Dit geldt zowel voor de bestuurscrisis als voor het eigen functioneren.

Geen schoonheidsprijs
De fractievoorzitters geven toe dat in debatten ‘fatsoensnormen niet altijd in acht worden genomen’. “Dat verdient ook geen schoonheidsprijs en daar zijn we ons terdege van bewust. Er zijn veel verbeterpunten en daar wordt nu ook hard aan gewerkt.”

In de brief verwijzen de fractievoorzitters naar een overleg op 10 mei met de waarnemend burgemeester. Boelhouwer bevestigde toen zijn zorgen over de politieke situatie in de gemeente. Hij ontkende echter dat het voortbestaan van Waalre op het spel staat.

Op 31 debatteert de hele gemeenteraad – achter gesloten deuren - over de brief van de waarnemend burgemeester. Over dat debat is inmiddels ook alweer ophef ontstaan, waarover later meer.

Laat je reactie achter