Studio040

Gemeente neemt nieuwbouw Lorentz Casimir op zich

De gemeente neemt de leiding bij het bouwplan voor het nieuwe schoolgebouw van het Lorentz Casimir college in Tongelre.

Schoolbesturen zijn doorgaans zelf verantwoordelijk voor hun gebouwen, ook al worden de kosten voor het grootste deel betaald door de gemeente. Maar het LCL heeft de gemeente nu gevraagd de coördinatie over het bouwproject over te nemen.

De komende jaren worden diverse nieuwe gebouwen neergezet voor middelbare scholen. In 2019 werd daar een groot overkoepelend plan voor gepresenteerd, het Intregraal Huisvestingsplan (IHP). Het LCL is van alle betrokken scholen de kleinste: veel andere scholen vallen onder een bestuur met meerdere scholen, maar het LCL is helemaal zelfstandig.

Het schoolbestuur heeft aangegeven dat de organisatie te klein is om het bouwplan zelfstandig uit te voeren. Ze zeggen dat ook, omdat binnen de afspraken van het IHP is vastgelegd dat oplopende kosten moeten worden opgevangen binnen het bouwplan. Door de verantwoordelijkheid over te dragen, is het nu de taak van de gemeente zelf om de kosten in de gaten te houden.

Komend najaar moet het ontwerp voor het nieuwe schoolgebouw klaar zijn. De bouw begint dan aan het begin van 2023. Na de zomer van 2024 moeten de docenten en leerlingen het nieuwe gebouw in gebruik kunnen nemen.

Laat je reactie achter