Studio040 / Michiel Bosgra

Gemeente en Ombudscommissie steggelen over vergoeding

De Ombudscommissie, die een onafhankelijk oordeel velt over klachten over de gemeente Eindhoven, steggelt met het gemeentebestuur over 1 uur extra capaciteit per week.

De Ombudscommissie behandelt klachten van burgers over ambtenaren, het gemeentebestuur, en sinds kort ook over WijEindhoven. De commissie komt iedere maand bij elkaar. Volgens het gemeentebestuur kost het 4 uur per week om de maandelijkse vergadering van de commissie voor te bereiden.

In een begeleidende brief schrijft het gemeentebestuur dat de urenverantwoording van de Ombudscommissie een rommeltje is, waardoor onduidelijk is waaraan alle uren van het secretariaat besteed zijn. "Daarom hebben we de Ombudscommissie begin 2020 gevraagd om de secretaris een urenverantwoording bij te laten houden. Deze hebben we nog niet ontvangen ondanks dat deze begin 2020 was toegezegd."

De commissie zelf zegt in het jaarverslag wel degelijk een tijdsregistratie te hebben bijgehouden. Daaruit zou blijken dat het secretariaat bijna 5 uur per week aan het werk is.

B&W willen nu met de commissie in gesprek over de werkwijze en de urenregistratie. Het gemeentebestuur wijst er in de begeleidende brief fijntjes op dat er in het grootste deel van 2020 op afstand gewerkt werd. "In een jaar waarbij geen gesprekken/hoorzittingenzijn geweest over een inhoudelijke behandeling van verzoeken en een regionale bijeenkomst is uitgesteld, roept dit bij het college de vraag op om een specificatie en verantwoording van de gemaakte kosten."

Laat je reactie achter