Studio040| Alain Heeren

Gemeente Eindhoven vordert 2 miljoen euro aan coronasteun terug

De gemeente Eindhoven heeft ruim twee miljoen euro aan coronasteun teruggevorderd van zzp'ers. De aanvragers bleken geen recht te hebben op de regeling.

Dat meldt het ED

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) werd in het leven geroepen, omdat zzp'ers tijdens corona niet of nauwelijks inkomsten hadden. Het bedrag was een gift en werd gezien als een aanvullende uitkering voor levensonderhoud. Bij het uitdelen van de coronasteun was haast mee gemoeid, omdat zelfstandigen in problemen dreigden te komen. Daarom werd slechts op hoofdlijnen gecontroleerd of iemand recht had op de gift. Op een later moment zouden zzp'ers met bewijsstukken moeten aantonen dat ze inderdaad recht hadden op de aanvullende uitkering. De gemeente had uiteindelijk zo'n 5500 aanvragen, ter waarde van 1000 of 1500 euro, goedgekeurd. Daarvan hadden in november nog zo'n 800 zzp'ers, ondanks herhaalde verzoeken, nagelaten om aan te tonen dat ze recht hadden op het bedrag. De gemeente Eindhoven besloot ze een laatste kans te geven en anders zou het geld teruggevorderd worden.

Geen reactie
Zo'n 160 aanvragers hebben alsnog niet gereageerd op het verzoek van de gemeente. Van die ondernemers wordt daarom de coronasteun teruggevorderd. Ook bleek in 1200 gevallen de financiële steun onterecht te zijn en in ruim 300 gevallen zag de zzp'er af van het geld, omdat bijvoorbeeld het inkomen niet was gezakt onder het sociaal minimum. 

Het teruggevorderde geld betreft alleen de eerste twee steunrondes. Tijdens de eerste ronde waren er ruim 5.600 aanvragen en 1700 bij de tweede ronde. Met de ondernemers die het geld terug moeten geven, wordt mogelijk een betalingsregeling getroffen door de gemeente.

In totaal heeft de gemeente Eindhoven reeds twintig miljoen euro uitgekeerd van de negentwintig miljoen die beschikbaar is gesteld door de overheid.

Laat je reactie achter