Wethouder Peter Looijmans ondertekent het convenant Geldrop-Mierlo

Geldrop-Mierlo zet zich in tegen eenzaamheid

Gemeente Geldrop-Mierlo heeft zich aangesloten bij het landelijk actieprogramma Eén tegen eenzaamheid, van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Wethouder Peter Looijmans zette eerder zijn handtekening onder het actieprogramma, dat als doel heeft een ‘netwerk tegen eenzaamheid’ te creëren. Dat netwerk, bestaande uit onder meer maatschappelijk werkers, vrijwilligers en inwoners, moet het taboe rond het thema eenzaamheid wegnemen.

“Uit onderzoek weten we dat 38 procent van de volwassenen jonger dan 65, zich wel eens eenzaam voelt. Bij 65-plussers is dat bijna de helft. Eenzaamheid kan echter serieuze gevolgen hebben op de fysieke en mentale gezondheid van mensen”, zegt Looijmans.

“Ik ben dan ook blij dat we steeds meer aandacht hebben voor dit soort sociale thema’s”, laat Looijmans weten.

Mooi voorbeeld
“Door de samenhang tussen eenzaamheid en bijvoorbeeld gezondheid is namelijk een brede benadering nodig, gericht op alle leeftijden. In het project ‘Jeugd Aan Zet’ hebben jongeren al laten zien hoe jong en oud met elkaar in contact kunnen komen. Een mooi voorbeeld van veerkracht door op te staan in deze rare coronatijd”, besluit de wethouder.

Laat je reactie achter