Studio040

Geen zorgen over biomassacentrales in Eindhoven

De biomassacentrales in Eindhoven leveren wel degelijk een bijdrage aan een meer duurzame energievoorziening in de stad.

Dat zegt de gemeente, in reactie op het rapport van DNV GL. Daarin stellen onderzoekers dat ‘duurzame’ biomassa voor meer uitstoot zorgt dan vervuilende steenkool. Het opwekken van elektriciteit door hout te verbranden in een biomassacentrales levert meer stikstof, fijnstof en broeikasgas op dan stroom uit een kolencentrale.

In Eindhoven staan twee biomassacentrales, eentje op Strijp-T en een nieuwbouwwijk Meerhoven. Toch zijn deze centrales niet zo vervuilend, stelt de gemeente. Het stadsbestuur maakt zich dan ook geen zorgen, ondank dat er 10 miljoen euro is geïnvesteerd in de centrale op Strijp-T.

'Lage emissies'
Volgens de gemeente hebben de centrales in Eindhoven een veel hoger rendement dan de centrales die de onderzoekers aanhalen. ‘Dat komt omdat onze biomassacentrales zowel elektriciteit als warmte produceren. Per eenheid geproduceerde energie zijn de emissies dus veel lager dan genoemd in het rapport’, schrijft de gemeente in een reactie.

Geen bomenkap
Daarnaast wordt erop gewezen dat in Eindhoven snoeihout en andere afvalproducten worden gebruikt, in plaats van dat hele bomen worden gekapt voor de centrales. ‘CO2 die vrijkomt na het verbranden van dit snoeihout wordt na enkele jaren weer opgenomen door de bossen. Wanneer hele bomen worden gekapt verdwijnen juist de voordelen van biomassa, omdat het te lang duurt voordat er weer volwassen bomen terug groeien die de uitgestoten CO2 weer opnemen’.

Sluiting van de biomassacentrales is daarom niet aan de orde. Wel laat de gemeente weten dat er in de nabije toekomst duurzamere oplossingen zijn voor de energievoorziening in de stad. Daarbij wordt gedacht aan aardwarmte of zonne-energie.

Laat je reactie achter