Studio040

Flinke toename van aantal discriminatiegevallen in Eindhoven

In coronajaar 2020 is het aantal meldingen van discriminatie flink gestegen. In de regio Oost-Brabant springt Eindhoven eruit.

Dat blijkt uit een rapport dat werd samengesteld op basis van cijfers van discriminatiemeldpunten en de politie. In 2020 was er onder meer een toename van anti-Aziatisch racisme. Dit omdat het coronavirus uitbrak in China. Mensen met een Oost-Aziatisch uiterlijk lijken door een deel van de bevolking te worden gezien als ‘de ander’, meldt het rapport. Daardoor nam het aantal discriminatie-incidenten met mensen met een Aziatisch uiterlijk als doelwit toe.

Sowieso is herkomst en huidskleur de meest voorkomende basis waarop mensen gediscrimineerd worden. In Oost-Brabant neemt het aantal discriminatiemeldingen toe met zo’n 150 procent.

Liedje van Radio 10
Een groot deel daarvan wordt veroorzaakt door een liedje van Radio 10 met als titel ‘Voorkomen is beter dan chinezen’. In het liedje worden Chinese mensen beledigd en krijgen zij de schuld van de coronacrisis, zo meldt het rapport. Ook in Eindhoven komen er veel meldingen binnen door het liedje. Maar de meldingen rond het liedje buiten beschouwing gelaten stijgt het aantal discriminatie meldingen in Oost-Brabant nog steeds met 33 procent.

In totaal deden in 2020 256 Eindhovenaren melding van discriminatie. Er werden 89 meldingen gemaakt van voorvallen van discriminatie in de gemeente en de politie registreerde 95 discriminatie-incidenten.

Afgezet tegen inwonersaantal
Ook als het aantal meldingen of incidenten wordt afgezet tegen het inwoners aantal komt discriminatie in Oost-Brabant het meest voor in Eindhoven. Zo werd er in de stad per 1000 inwoners 1,11 meldingen van discriminatie gedaan, en vond er 0,38 discriminerend voorval plaats.

Dat is meer dan in Veldhoven en Den Bosch, waar respectievelijk 0,49 en 0,47 discriminatiemelding wordt gedaan per 1000 inwoners. Het aantal discriminatievoorvallen is ook na Eindhoven het hoogst in de Brabantse hoofdstad met 0,33 incidenten per 1000 inwoners. Politiemeldingen rondom discriminatie tonen hetzelfde beeld.

Black Lives Matter
De schrijvers van het rapport merken daarbij op dat er door de Black Lives Matter-beweging meer aandacht is voor discriminatie en racisme. In hoeverre dat invloed heeft op de uiteindelijke cijfers is echter niet bekend. Over het algemeen geldt dat slechts een klein deel van discriminatiegevallen wordt gemeld, en dat het werkelijke aantal (een stuk) hoger ligt.

Herkomst en huidskleur zijn niet de enige gebieden waarop mensen worden gediscrimineerd. Zo vonden er in Eindhoven 18 voorvallen plaats waarbij mensen gediscrimineerd werden op basis van hun handicap. Ook discriminatie op basis van godsdienst, geslacht, seksuele gerichtheid en leeftijd vond plaats.

Laat je reactie achter