Ergon-medewerker hapt in een pizzapunt Studio040 | Pleun Wolters

"Ergon niet in financiële problemen"

Sociaal werkbedrijf Ergon is niet in financiële problemen. Er is alleen extra geld nodig om het aantal gesubsidieerde banen voor mensen met een beperking gelijk te houden, zegt Ergon.

Ergon zorgt ervoor dat mensen die op de arbeidsmarkt niet aan een baan komen, toch kunnen werken voor hun levensonderhoud. Voor een groot deel gebeurt dat met landelijke financiering op basis van de Participatiewet. Die vergoeding is echter verlaagd van €25.000 naar €15.000 per werknemer. De gemeenten Eindhoven, Waalre, Veldhoven, Valkenswaard en Heeze-Leende leggen daarom ook geld bij. Door de verlaging van de Rijksbijdrage moet dat bedrag omhoog. "De deelnemende gemeenten van Ergon hebben gekozen om dit tekort op de rijksbijdrage uit eigen portemonnee bij te passen, zodat Ergon evenveel mensen kan blijven ondersteunen in werk. Ergon draagt zelf ook bij om dit Rijkstekort op te lossen", zegt een woordvoerder van Ergon.

Donderdag kwam naar buiten dat er €10 miljoen extra nodig is, en dat dat bedrag de komende jaren verder kan oplopen. De gemeente Eindhoven reserveert daarom bijna €2,5 miljoen euro per jaar extra voor de sociale werkvoorziening, blijkt uit de Kadernota die donderdag werd gepresenteerd.

Ergon geeft aan de de eigen organisatie juist financieel gezond is. Berichten over financiële problemen zorgen dus ten onrechte voor onrust, zegt een woordvoerder.

Laat je reactie achter