De woontorens Aurora en Luna werden in 2016 opgeleverd. Bart van Overbeeke|TU/e

Eindhoven: zo'n 3000 studentenwoningen erbij in 2028

In 2028 moeten er in Eindhoven een kleine 3000 woonplekken voor studenten zijn bijgebouwd. Dat schrijft het college in het nieuwe Convenant Studentenhuisvesting.

Dat convenant is een vervolg op het convenant van 2012-2020, waarin de ambitie werd uitgesproken 1500 studentenwoningen bij te bouwen. Dat aantal is volgens het college gehaald. Omdat de krapte op de woningmarkt is toegenomen, staat de gemeente samen met partners de komende jaren voor een nog grotere opgave.

Door de economische groei van de regio en de aantrekkende kracht van de onderwijsinstellingen, is de verwachting dat het aantal studenten in Eindhoven zal blijven groeien. De gemeente wil die uitdaging samen met de onderwijsinstellingen, Vestide/Woonbedrijf, Vastgoedbelang en Brainport Development het hoofd bieden.

Uitdaging van formaat
Want dat het bij bouwen van, om precies te zijn 2840, betaalbare woningen, is een uitdaging van formaat. Zeker gezien er in de bouwopgave ook voor andere doelgroepen hoge nood is. Daar komt nog bij dat de convenantpartners regelmatig met nieuwe uitdagingen worden geconfronteerd. Zo werd bekend dat door het nieuwe beleid omtrent woningsplitsing, mogelijk zo’n 850 panden verdwijnen.

Het college laat weten dat het nog niet kan zeggen hoeveel studenten daardoor getroffen worden. Wel is duidelijk dat de woonplekken die ermee verloren gaan, moeten worden bijgebouwd bovenop de 2840 studentenwoningen die al gebouwd moeten worden.

Verhuurders
Nog een heikel punt is de wijze waarop verhuurders zich opstellen richting studenten. Zo haalde verhuurder Camelot het nieuws door de wijze waarop het bedrijf zich opstelt naar studenten. Camelot verhuurt onder meer het La Luna-gebouw op de TU/e-campus, een woontoren die mede dankzij het vorige huurconvenant tot stand kwam.

Huurteam
Om problemen met verhuurders het hoofd te bieden, financiert de gemeente, samen met TU/e, Fontys en de Design Academy, het huurteam Eindhoven. Die instelling moet studenten helpen wanneer ze problemen hebben met verhuurders. Het huurteam ging in april 2020 van start.

Bij de evaluatie eind januari, werd duidelijk dat de instelling in acht maanden tijd zo’n 300 studenten had geholpen. Naar schatting zouden de huurders er gezamenlijk meer dan 215.000 euro aan ‘voordeel’, hebben gehaald dankzij het huurteam.

Gemeente Eindhoven

Laat je reactie achter