Studio040

Eindhoven wordt 70 hectare groter door gronddeal

Gemeente Eindhoven wordt zo’n 70 hectare groter door een gronddeal met gemeente Best.

Het betreft grond ten westen van de A2 tot aan de westzijde van het Beatrixkanaal. Daar ligt er een strook van 80 hectare die behoort tot gemeente Best. Anderzijds ligt er ten noorden van knooppunt Batadorp en ten zuiden van de Ploegstraat, een perceel van 10 hectare dat eigendom is van gemeente Eindhoven.

De gronddeal wordt gemaakt zodat het beheren van de grond, voor beide gemeenten overzichtelijker wordt. Het stukje Best, ruwweg tussen de A2 en het Beatrixkanaal, is ten dele uitbreidingsgrond voor de Brainport Industries Campus, dat ten zuiden van het grondgebied ligt.
Daarnaast is het stukje Eindhoven ten noorden van knooppunt Batadorp, alleen bereikbaar via Best.

Door het plangebied van de BIC onderdeel van één gemeente te maken, wordt in de toekomst besluitvorming over wat er gebeurt met het stuk grond, een stuk eenvoudiger. Ook wordt het makkelijker aan de noordzijde van de Ekkersrijt ter compensatie voor eventuele bebouwing, natuur aan te leggen. Daarnaast wordt met de gronduitwisseling het voor politie en hulpdiensten overzichtelijker in welke gemeente ze aan het werk zijn.

Bij betalen
In september stemmen de gemeenteraden van zowel Best als Eindhoven over de gronddeal. Dan pas is deze definitief. Vanaf 2022 zal de uitwisseling van grond definitief zijn. Omdat het stuk grond dat Eindhoven erbij krijgt een flink stuk groter is dan de grond die Best krijgt, betaalt Eindhoven 1,15 miljoen euro aan gemeente Best.

Het blauwe deel is nu nog van gemeente Best, maar wordt Eindhovens grondgebied. Voor het rode deel geldt het omgekeerde. Gemeente Eindhoven

Laat je reactie achter