Eindhoven wil het oplaten van ballonnen verbieden

Met het oog op duurzaamheid wil de gemeente Eindhoven het oplaten van ballonnen verbieden.

Het oplaten van ballonnen staat maatschappelijk al enige jaren ter discussie. Vooral het oplaten van grote trossen ballonnen bij publieke bijeenkomsten en feestelijkheden. De opgelaten ballonnen komen op den duur terug in de natuur. Met als gevolg: zwerfvuil, overlast, milieuverontreiniging, dierenleed en brandgevaar, zo stelt de gemeente. Dieren raken erin verstrikt of zien de ballonnen aan voor voedsel en stikken erin. Daarnaast zorgen de ballonnen die door middel van een vlam de lucht in gaan, voor een veiligheidsrisico wegens brandgevaar.

Het opnemen van een verbod tot het oplaten van ballonnen sluit aan op en draagt bij aan het verwezenlijken van de ambities om van Eindhoven een gezonde en duurzame stad te maken.

Het verbod tot het oplaten van ballonnen draagt bij aan een duurzame leefomgeving. Ook draagt het bij aan de globale-, Europese-, landelijke en gemeentelijke ambities. De gemeente wil met dit verbod bewustwording creëren over het oplaten van ballonnen de leefomgeving een negatief effect kan hebben: ‘Het duurt bijvoorbeeld jaren voordat neergekomen ballonnen vergaan, plastic ventielen en lintjes, vergaan niet, dieren kunnen verstrikt raken en/of eten soms ballonresten op.' 

Kanttekening

De gemeente stelt wel een paar kanttekeningen. Zo zal het moeilijk worden toezicht te houden op het verbod, omdat de eigenaar van een losgelaten ballon vrijwel niet te achterhalen is. De gemeente wil zich vooral focussen op de grotere feesten. ‘Er zal vooral door middel van positieve communicatie op een creatieve manier aandacht voor de nadelen van het oplaten van ballonnen moeten worden gevraagd.’

Als het aan de gemeente ligt, gaat het verbod nog voor het einde van 2019 van kracht.

advertentie Banner Gebit-plus

Lees ook deze artikelen