Studio040

Eindhoven sluit sportakkoord met 57 organisaties

De lijst aan deelnemende instellingen is lang en omvat onder meer instellingen als de GGD en Dynamo Jeugdwerk, als Hockeyclub Oranje Rood en Eindhoven Atletiek. Eindhoven heeft in navolging van het Nationale Sportakkoord ook een stedelijk sportakkoord gesloten.

In dat akkoord maakt de gemeente afspraken met de betrokken organisaties over hoe zij de ambities op het vlak van sport en beweging willen realiseren. Met de totstandkoming van het akkoord zijn er zeven ambities uitgesproken.

Zo moeten middelbare scholieren weer in beweging worden gebracht door programma’s en workshops die speciaal daarvoor worden ontwikkeld. Daarnaast moet er aandacht komen voor de beweging van de allerjongsten, kinderen van 0 tot 6 jaar.

Ook moet sporten in de stad makkelijker en toegankelijker worden. Zo moet er een platform komen waarop al het sportaanbod in Eindhoven te zien is. Bovendien moeten sportinstellingen voor een zo breed mogelijke doelgroep toegankelijk zijn.

Daaraan moet ook de Sportkaart bijdragen waarmee inwoners de kans krijgen om sporten uit te proberen, maar ook om sporten betaalbaar te maken voor mensen met een laag inkomen. Ook moet de openbare ruimte in Eindhoven toegankelij kzijn en uitnodigen om te bewegen.

De laatste ambitie is het versterken van de sportaanbieders door te zorgen voor volgende personeel en vrijwilligers.

Laat je reactie achter