advertentie Banner Siteli

Eindhoven opgetogen over extra geld voor designcentrum

Eindhoven haalt opgelucht adem dat er alsnog geld komt voor een designcentrum in de stad. Burgemeester en wethouders zijn blij dat de lobby van de afgelopen maanden succes heeft gehad.

Minister Van Engelshoven van OC&W maakte dinsdag bekend dat zij de komende vier jaar jaarlijks €500.000 uittrekt voor de vestiging van een futurelab voor design en technologie in Eindhoven. Het moet een centrum worden waar "de verbinding tussen design en technologie permanent zichtbaar wordt".

Eerder werd duidelijk dat Eindhoven geen kans maakte op financiering voor zo'n futurelab vanuit de zogenoemde "basisinfrastructuur". Vanuit die pot was jaarlijks 1 miljoen euro beschikbaar. Op advies van de Raad voor Cultuur gaat dat geld echter naar de Waag Society in Amsterdam.

Eindhoven had voor het futurelab twee initiatieven ingestuurd. Het project 'Complex' werd gesteund door diverse grote instellingen, maar werd volledig de grond in geschreven door de Raad voor Cultuur. Het project 'Next Nature Network' van de eigenaren van het Evoluon en designer Koen van Mensvoort kreeg wel een positieve beoordeling, maar geen geld.

Samenwerking
Na de teleurstellende beoordeling door de Raad voor Cultuur is achter de schermen hard gewerkt aan het samenvoegen van de twee projecten. Dat gebeurt onder de vlag van het Next Nature Network, dat immers wel een positief rapport achter zich heeft. De grote instellingen die samenwerkten in Complex, de Dutch Design Foundation, Design Academy, TU/e, MU en Van Abbemuseum,  maken de overstap. En de directeur van Complex, Frits Lintmeyer maakt de nieuwe plannen.

Vanuit deze samenwerking is met succes gelobbyd. Bij de provincie Noord-Brabant, bij het ministerie en bij de Tweede Kamer. In juli nam de Tweede Kamer vrijwel unaniem een motie aan waarin zij het kabinet opriep alsnog geld uit te trekken voor een bundeling van de twee Eindhovense initiatieven.  Minister Van Engelshoven liet zich overtuigen en vond extra geld.

Burgemeester Jorritsma is opgetogen. “Ik ben bijzonder blij dat het Rijk voor de komende vier jaar financiële steun heeft toegezegd voor de vestiging van een futurelab voor design en technologie in onze regio. Het versterkt het voorzieningenniveau in onze regio, zoals we in 2018 ook met het Rijk hebben afgesproken in de Brainport Nationale Actieagenda (BNA) en de bijbehorende Regio Deal. En met de betrokkenheid van de verschillende gerenommeerde culturele en onderwijs- en kennisinstellingen, ben ik ervan overtuigd dat het futurelab ook een landelijke en zelfs internationale meerwaarde en uitstraling krijgt.”

De gemeente Eindhoven en de provincie noord-Brabant trekken zelf ook geld uit voor het designcentrum. De nieuwe plannen voor het designcentrum worden op 1 oktober gepresenteerd.

Laat je reactie achter