Pixabay

Eindhoven ontvangt 10,5 miljoen voor versnelde woningbouw

Gemeente Eindhoven ontvangt 10,5 miljoen euro van het rijk voor versnelde woningbouw. Het geld komt uit het miljard dat het rijk beschikbaar heeft gesteld voor een landelijk ‘woningbouwimpuls’.

Het geld moet worden besteed aan betaalbare woningen. In totaal moet van het geld in Eindhoven zo’n 1600 woningen worden gebouwd.

Van de 10,5 miljoen wordt 6 miljoen gebruikt voorde bouw van 700 sociale en middeldure huurwoningen. Die gaan gebouwd worden op de locatie Buurtschap Te Veld-Castiliëlaan door wooncorporaties Woonbedrijf en ‘Thuis. Het geld wordt besteed aan het aanleggen van de infrastructuur en openbare ruimte in het gebied.

Geschat wordt dat de 6 miljoen ongeveer de helft van de kosten daarvan bedraagt, de rest legt de gemeente zelf in.

Oud Philips-kantoor
De rest van het geld, 4,5 miljoen euro, gaat naar het project Westveld Emmasingelkwadrant. Bij de herontwikkeling van het voormalige Philips-kantoor aan de Vonderweg worden zo’n 900 woningen gerealiseerd.

Dat wordt gedaan door wooncorporatie Woonbedrijf en vastgoedontwikkelaar Breevast. Van de 900 woningen komen zo’n 270 beschikbaar voor de sociale huur en 450 voor middenhuur.

Niet toegekend
Vanuit het Stedelijk Gebied Eindhoven was er ook geld aangevraagd voor projecten aan de Kennedylaan in Eindhoven en in het centrum van Geldrop. Die verzoeken zijn niet ingewilligd.


Laat je reactie achter