Studio040

‘Eindhoven niet verantwoordelijk voor meldingen arbeidsuitbuiting’

Eindhoven is niet verantwoordelijk voor het meldpunt arbeidsuitbuiting, dat laat het college weten in een reactie op raadsvragen van het CDA.

Sinds het begin van dit jaar is er een webpagina op de site van de gemeente waar mensen die slachtoffer zijn van arbeidsuitbuiting, terecht kunnen. Volgens het CDA zou er het één en ander mankeren aan het functioneren van die pagina. Het college laat weten dat het slechts een doorverwijspagina betreft.

“We willen als gemeente graag meewerken, mits het bij deze doorverwijzings- en signaleringsfunctie voor de gemeente blijft”, antwoordt het college op de vraag wat gedaan wordt om het meldpunt goed te laten werken.  “Toezicht houden op gezonde en veilige werkomstandigheden en een eerlijke betaling is een wettelijke taak van de Arbeidsinspectie. Signalen over arbeidsmisstanden moeten ook daar terecht komen en beoordeeld worden”, aldus het college.

Wel geeft het stadsbestuur toe dat er bij de balie van het inwonersplein dingen verbeterd kunnen worden om slachtoffers van arbeidsuitbuiting beter te helpen. Misstanden bij meldingen bij het inwonersplein, zouden te maken hebben gehad met de coronamaatregelen, zo laat het college weten.

“Daar waar het mis lijkt te gaan, is de opvang bij binnenkomst. Door de coronamaatregelen is het alleen mogelijk om het inwonersplein te betreden met een afspraak en daar controleert de beveiliging strak op bij binnenkomst. Dat kan in sommige gevallen tot misverstanden leiden, zeker als men de taal niet goed spreekt. De beveiliging is inmiddels geïnstrueerd”, aldus het college.

Laat je reactie achter