Studio040

Eindhoven investeert in wijkbibliotheken, extra groen en versnellen woningbouw

Eindhoven gaat het komende jaar voor zestien miljoen euro extra investeren. Het geld gaat onder meer naar extra planten en bomen in de stad, het versnellen van de bouwproductie van woningen en nieuwe wijkbibliotheken in de stad.

Dat blijkt uit de gemeentelijke begroting 2020, die wethouder van Financiën Marcel Oosterveer donderdagmiddag heeft gepresenteerd aan de gemeenteraad. 

Toen het huidige stadsbestuur in 2018 aantrad, zat de gemeente met forse financiële tekorten. Die tekorten zijn inmiddels weggewerkt, en de stad heeft weer een ‘gevulde spaarpot’. Zo werd het afgelopen jaar nog 39 miljoen euro extra gespaard. En dat biedt ruimte om nu te investeren. 

Inspelen op groei stad

Burgemeester en wethouders willen met extra investeringen inspelen op de groei van de stad. Omdat mensen door die groei steeds dichter op elkaar wonen, moet vergroening ervoor zorgen dat het leefklimaat goed blijft. Ook wordt er de komende twintig jaar fors bijgebouwd, en zijn veel mensen dringend op zoek naar een huis. Daarom trekt de stad ruim twee miljoen euro uit om die bouwproductie te versnellen. Zo worden er extra ambtenaren ingezet, die zich hiermee gaan bezighouden. 

Het stadsbestuur zoekt ook naar nieuwe plekken om woningbouw mogelijk te maken. Een van de ideeën om ruimte maken voor huizen is door hoogspanningslijnen onder de grond te laten lopen. Eindhoven zet vijf miljoen euro opzij, om dit uitgebreid te onderzoeken. 

Bibliotheken in de wijk

Daarnaast wil de stad investeren in wijkbibliotheken. Een onafhankelijke commissie wees er eerder al op dat kleine bibliotheken kunnen bijdragen aan het terugdringen van de laaggeletterdheid. Ook zou dit meer plekken creëren waar mensen samenkomen, wat zou helpen bij het bestrijden van de eenzaamheid. Komend jaar wordt hier een kleine miljoen voor gereserveerd.

Veiligheid

Verder gaat er meer geld naar veiligheid en de aanpak van de georganiseerde criminaliteit. De misdaad dringt ook door tot de bovenwereld en heeft invloed op de leefbaarheid in wijken. De gemeente reserveert extra geld om die ondermijning, zoals in Woensel-Zuid, tegen te gaan.

Woonlasten omhoog

Er is niet alleen goed nieuws voor inwoners, met al die investeringen. Zo moeten Eindhovense woningbezitters extra in de buidel tasten. De woonlasten gaan vanaf volgend jaar met ruim vijf procent omhoog. Dat levert de stad ruim 5,5 miljoen euro extra op.

Laat je reactie achter