Studio040

Eindhoven gaat vanaf 2022 illegale woonsituaties ‘handhaven’

Vanaf 2022 gaat gemeente Eindhoven illegale situaties op het valk van huisvesting actief handhaven. Dat laat het college weten in een brief aan de gemeenteraad.

Vanaf 2022 ontstaat er een overzichtelijke situatie, laat het college weten, dan is bewoning legaal of illegaal. Momenteel is er nog een overgangsrecht van kracht waardoor illegale woningen zich op grijs gebied begeven.

Begin 2022 komt daar een eind aan. Illegale woonsituaties, waarbij een woning tegen de regels gesplitst is en wordt gebruikt voor huisvesting van studenten of arbeidsmigranten, worden dan meteen aangepakt. Dat kan betekenen dat een woning alsnog een vergunning krijgt. Of dat bewoners het pand moeten verlaten.

Daarbij zullen bewoners niet per direct op straat worden gezet, zo laat het college weten. Bewoners zullen minimaal een half jaar de tijd krijgen om nieuwe woonruimte te vinden. Er zal bovendien per geval worden gezocht naar een goede oplossing. Zo is het mogelijk dat een student de tijd krijgt zijn studie af te ronden, of een seizoenarbeider de tijd krijgt het seizoen af te maken, voordat hij moet verhuizen.

Zorgen
Eerder lieten studentenverenigingen weten zich zorgen te maken over de nieuwe regels omtrent huisvesting. Door de strengere regelgeving leven er zorgen dat er studentenhuizen moeten verdwijnen terwijl er al sprake is van een enorm tekort aan (betaalbare) woonruimte.

Het college laat weten dat handhaving in afstemming gebeurd met het woonbeleid van de stad. Effecten van de maatregelen op het gebied van studentenhuisvesting wordt daarom continu in de gaten gehouden, en waar mogelijk aan gepast, zo meldt het college.

Overzicht
Hoeveel studentenkamers er uiteindelijk gaan verdwijnen is niet duidelijk. De gemeente heeft weinig zicht daarop omdat er ‘op grote schaal’ kamerbewoning en woningsplitsing plaatsvindt zonder dat pandeigenaren daarvoor de juiste vergunningen hebben. Eerder werd bekend dat het mogelijk om 1700 woningen ging.

Het college laat weten zoveel mogelijk studentenkamers te willen behouden maar dat het daarvoor wel belangrijk is dat verhuurders daarvoor de juiste vergunning aanvragen. Het college doet een beroep op studentenvertegenwoordigers en politieke jongerenorganisaties om het kamerverhuur beter in kaart te brengen.

Afstand tot arbeidsmarkt
Om een volledige inventarisatie van de kamerbewoning te maken onderzoekt de gemeente ook of Eindhovenaren die moeilijk aan werk kunnen komen, hiervoor kunnen worden ingezet. Of er studenten of arbeidsmigranten in een pand wonen is vaak van buitenaf zichtbaar, zo meent het college.

Door mensen ‘met afstand tot de arbeidsmarkt’, deze panden in kaart te laten brengen, worden toezichthouders van de gemeente ontlast. Ook doen de betreffende mensen werkervaring op, zo is het idee.

Laat je reactie achter