Pixabay

Eindhoven gaat proef doen om jongeren met schulden helpen

Eindhoven gaat voor een periode van twee jaar jongeren met problematische schulden proberen uit de brand te helpen.

Dat doet de gemeente met het zogenaamde Jongeren Perspectief Fonds (JPF), een initiatief dat uit Den Haag is komen overwaaien. Met het initiatief wil gemeente Eindhoven, samen met Dynamo en WijEindhoven, ervoor zorgen dat jongeren tussen de 18 en 27 jaar perspectief blijven houden op een goede toekomst.

Jongeren van die leeftijd zouden namelijk vaak tussen wal en schip terecht komen. Omdat ze geen of een laag inkomen hebben is de reguliere schuldhulpverlening voor die doelgroep vaak niet doeltreffend.

Twee jaar
Het JPF maakt met de jongeren een plan om uit de schulden te komen. Dat doet de organisatie onder meer door met de jongere te kijken naar zijn of haar leef- en woonsituatie. Ook begeleidt JPF de jongere naar werk of school of biedt steun in het laten doorgaan van een eventuele baan of opleiding. Tenslotte biedt JPF jongeren de kans schulden terug te betalen middels een maatschappelijke stage. Na twee jaar is de jongere dan schuldenvrij.

Aan het Eindhovense proefproject doen twintig jongeren mee. Als het project slaagt, moet de proef worden omgezet in een structurele aanpak voor Eindhovense jongeren met schulden.

Speerpunt
“De aanpak van armoede en schulden is één van de speerpunten in Eindhoven”, zegt Renate Richters, wethouder Jeugd, zorg, welzijn en armoede.

“We willen juist ook jongeren met problematische schulden bereiken en ondersteunen. Nu gaan we starten met het Jongeren Perspectief Fonds en hopen hierdoor nog meer jongeren te bereiken. Ik gun Eindhovense jongeren zo’n mooie startpositie in hun leven. Daar horen schulden niet bij”, aldus Richters.

Laat je reactie achter