Studio040 / Teun van Amersfoort

Eindhoven een-na-laatste in ranglijst beste Studentenkamerstad

Eindhoven is op de een-na-laatste plek geëindigd in de ranglijst van de beste Studentenkamerstad van 2019. Dat blijkt uit onderzoek van de Landelijke Studentenvakbond naar de dertien grootste studentensteden.

Het onderzoek was opgedeeld in vier categorieën, namelijk de particuliere sector, corporatiesector, de informatievoorziening en projecten.

Bij de particuliere sector werd onderzocht hoe makkelijk het is om een pand om te zetten naar kamerbewoning voor studenten. In Eindhoven blijkt dit vrij gemakkelijk te zijn. De omzettingsvergunning kost "slechts" 291 euro en is nodig als drie studenten of meer bij elkaar in een huis willen wonen. Overigens mag niet in elke wijk een huis omgebouwd worden tot studentenhuis. Daarom scoort Eindhoven in deze categorie 9 van de 15 punten. 

Behalve particuliere verhuur kunnen studenten ook terecht bij corporaties. Bij dit onderdeel werden Eindhovense corporaties gevraagd om een vragenlijst in te vullen waarin zij de gemeente punten konden geven op het gebied van samenwerking, beleid en daadkracht om de woningnood te verkleinen en de aandacht die zij geven aan internationals. Daarbij behaalde Eindhoven 6 van de 15 punten.

Informatievoorziening
Een ander punt waarop de grootste studentensteden werden beoordeeld was de informatievoorziening. Hierbij werd gekeken naar hoe goed de gemeente studenten wegwijs maakt in hun zoektocht naar een kamer en verhuurders voorziet van informatie. Uit het onderzoek van de Landelijke Studentenvakbond bleek dat Eindhoven op dit punt tekortschiet. Er is geen specifieke informatie voor huisvesting van studenten, maar er wordt wel gekeken naar de mogelijkheid om een huurteam te starten. Dit team moet studenten helpen in hun zoektocht naar een kamer. Daarom heeft Eindhoven 1 van de 5 punten gescoord. 

Tot slot werd in het onderzoek gekeken naar projecten. Hiermee wordt bedoeld wat er door de gemeente wordt gedaan op het gebied van huisvesting. Bijvoorbeeld het starten van concepten zoals Student Hotel.  Wederom scoorde Eindhoven ondermaats met 4 van de 10 punten. De projecten van Eindhoven zouden namelijk de betaalbaarheid voor studenten onder druk zetten. 

In totaal wist Eindhoven 20 punten te behalen. Daarmee is de stad op de een-na-laatste plaats geëindigd met Wageningen en nog vlak boven Tilburg.  

Laat je reactie achter