Studio040

Eindhoven: aantal coffeeshops mag groeien

Het aantal coffeeshops in Eindhoven mag groeien van twaalf naar vijftien. Dat staat in het nieuwe coffeeshopbeleid van de gemeente.

De vraag naar cannabis groeit, blijkt uit rapporten in opdracht van de gemeente. “De druk op de twaalf shops die er nu zijn neemt enorm toe. Een groei naar achttien coffeeshops zou kunnen, omdat we als centrumgemeente een verzorgingsgebied hebben van bijna een miljoen mensen. Maar we hebben ook gezegd: achttien is wat te gortig, dus worden het er vijftien”, licht  burgemeester John Jorritsma toe.

Voorkomen levendige straathandel
Met de uitbreiding wil Jorritsma vooral voorkomen dat er een levendige straathandel ontstaat. “Bij een tekort aan coffeeshops neemt de straathandel het over, met alle overlast van dien. Ook kunnen we met de verkoop van cannabis in coffeeshops de kwaliteit van softdrugs beter waarborgen. Vanuit gezondheidsoogpunt is dat belangrijk.”

“Strenge regels en toetsing”
Vanaf 2021 is er ruimte voor vijftien coffeeshops. Voor die tijd worden alle ondernemers getoetst. Zowel de huidige coffeeshophouders als nieuwe ondernemers worden aan allerlei regels en controles onderworpen. Zo gelden er landelijke regels, zoals het verbod op verkoop aan minderjarigen en het hebben van een maximale handelsvoorraad. Ook worden ondernemers getoetst op de Bibob, de wet die toeziet op de geldstromen: waar gaat het geld naartoe en waar komt het vandaan.

Daarnaast zijn er lokaal allerlei regels. Zo mag er geen coffeeshop worden geopend binnen een straal van honderd meter van een school en ook niet te dicht bij voorzieningen voor bijvoorbeeld daklozen en verslaafden. Hetzelfde geldt voor plekken waar de leefbaarheid al flink onder de druk staat. “Je kan op je klompen aanvoelen dat er bepaalde gebieden zijn waar een coffeeshop niet wenselijk is. Waar je zegt: dit is even teveel voor deze wijk.”

Geen concentratie
Niet alleen ‘kwetsbare gebieden' zijn uitgesloten. Ook een concentratie van coffeeshops wil Jorritsma voorkomen. "Er kan een coffeeshop bijkomen in het centrum, of aan de rand van de stad. Als er maar geen concentratie ontstaat.” Verder moet een coffeeshophouder aantonen dat hij rekening houdt met de buurt, om bijvoorbeeld parkeeroverlast te voorkomen. En een ondernemer mag niet twee shops exploiteren. “Het aantal transacties is extreem hoog in Eindhoven. Er gaat heel veel geld in om. Op het moment dat iemand meerdere shops runt, dan ontstaat er een imperium. Dat moet je niet willen.”

Regiogemeenten
Jorritsma ziet graag dat ook regiogemeenten de verantwoordelijkheid oppakken om een coffeeshop te openen, maar hij heeft daar weinig fiducie in. “Er is kennelijk in deze regio onvoldoende behoefte of ruimte om shops te openen. Dus wij nemen die verantwoordelijk. Al zou ik het graag willen dat andere gemeenten iets doen.”

In Nederland is het gemiddeld aantal transacties in een coffeeshop zo’n 175.000 per jaar. In Eindhoven ligt dat gemiddelde op 275.000, met uitschieters naar een half miljoen.

Laat je reactie achter