advertentie Banner Profile Mekkes

Den Haag wil toch werk maken van designmuseum

Eindhoven krijgt mogelijk toch een designmuseum, met steun uit Den Haag. Dat is de uitkomst van een debat in de Tweede Kamer.

Er is in het parlement brede steun uitgesproken voor een motie van de VVD. Die motie roept het kabinet op om geld uit te trekken voor een designinstituut in de regio Eindhoven. Cultuurminister Van Engelshoven heeft aangegeven hier werk van te willen maken.  

Begin deze maand kreeg de regio 'een klap in het gezicht' met een negatief advies van de Raad voor Cultuur voor de komst van het designmuseum Complex. Een ander plan voor zo'n instituut in het Evoluon, van Next Nature Network (NNN), kreeg wel een positieve beoordeling. De gemeente Eindhoven en de provincie Noord-Brabant gaven eerder aan geld te willen steken in zo'n nieuwe instelling, als ook het rijk financieel over de brug komt. Voor fracties in de Tweede Kamer reden genoeg om als landelijke overheid hiermee alsnog aan de slag te gaan.  

De partijen benadrukken dat de komst van zo'n designinstituut in lijn is met de plannen van de Brainport om het voorzieningenniveau in de regio te verbeteren. Hiermee wordt immers de internationale concurrentiepositie van de regio versterkt. Daarnaast heeft het plan van NNN potentie en is juist Eindhoven de stad van design en technologie, schrijven de Tweede Kamer-fracties. 

Van Engelshoven laat nu dus onderzoeken of Den Haag mee kan investeren in een designmuseum in de regio Eindhoven. Dit najaar moet het onderzoek klaar zijn.

Laat je reactie achter