Gemeente Waalre

D66 wil openheid van Waalrese college over nevenfuncties

D66 wil dat het Waalrese college van B&W openheid van zaken geeft over de nevenfuncties die zij vervullen. Dit is namelijk verplicht volgens de Gemeentewet, maar tot op heden staan de nevenfuncties van het college en de inkomsten uit die functies niet op de website van de gemeente.

Daarom heeft D66 raadsvragen gesteld.

De politieke partij vraagt zich af waarom het college zich niet houdt aan deze wettelijke verplichting. Volgens de Gemeentewet moet namelijk voor 1 april het overzicht van nevenfuncties openbaar en toegankelijk zijn. Ook wil D66 weten of de informatie op korte termijn wel op de site komt. Volgens de partij is dit van belang voor een goede politieke controle en een open debat over de wenselijkheid van nevenfuncties.

Minister
Het is niet de eerste keer dat gemeenten worden aangesproken op het ontbreken van gegevens. Eerder heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gemeenten ook al gewezen op hun verplichting om de nevenfuncties openbaar te maken. 

Laat je reactie achter