Gemeente Nuenen

Controle leegstaande panden in Geldrop-Mierlo, Son en Breugel en Nuenen

Om zicht te krijgen op het gebruik van leegstaande panden met een woonbestemming hebben toezichthouders van de Dommelvallei-gemeenten deze week controles uitgevoerd in Geldrop-Mierlo, Son en Breugel en Nuenen.

In zowel Son en Breugel als Nuenen zijn circa twintig adressen bezocht en in Geldrop-Mierlo ongeveer veertig.

Hieruit blijkt dat onder andere meerdere adressen in gebruik zijn voor de huisvesting van arbeidsmigranten, wat deels in strijd is met het bestemmingsplan, en een aantal locaties in gebruik wordt voor bedrijfsdoeleinden. Dit is in strijd met de woonbestemming. Tegen vastgestelde overtredingen wordt komende periode handhavend opgetreden en, indien nodig, worden bestuurlijke maatregelen genomen In de toekomst blijven we dit soort controles herhalen en ook nieuwe locaties onder de loep nemen.

Doel
De controlebezoeken hebben plaatsgevonden op dinsdag 23 maart (Geldrop-Mierlo), woensdag 24 maart (Geldrop-Mierlo & Son en Breugel) en donderdag 25 maart (Nuenen). Ze zijn uitgevoerd door een team van toezichthouders, bestaande uit een bouwinspecteur, buitengewoon opsporingsambtenaar (boa), toezichthouder BRP en een projectleider. Met als doel om te controleren of  de gegevens in de BRP overeenkomen met de werkelijkheid en  om zicht krijgen op wat er zich in een leegstaand pand afspeelt. De lijst met leegstaande panden in een gemeente is tot stand gekomen op basis van een data-analyse.


Laat je reactie achter