Foto ter illustratie Rijkswaterstaat / Harry van Reeken

CO2-uitstoot verkeer in Eindhoven nauwelijks gedaald

Een eindje rijden gaat nog vrijwel uitsluitend op benzine, diesel of gas. De CO2-uitstoot van het verkeer in Eindhoven is de afgelopen jaren nauwelijks gedaald. Dat moet snel beter, als de gemeente de klimaatdoelen wil halen.

Het wil niet echt vlotten met het terugdringen van de CO­2-uitstoot in Eindhoven, bleek vorige week uit onderzoek van Studio040. In 2030 moet de stad 55 procent minder CO2 uitstoten dan in 1990. De meest recente cijfers laten echter zien dat de uitstoot nu nog 13 procent hóger is dan het niveau van 1990. Met de huidige plannen wordt tot en met 2025 slechts de helft van de benodigde besparing gedekt.

6 procent daling nodig, 0,3 procent gehaald

Ook op het gebied van verkeer loopt Eindhoven ver achter op de eigen klimaatdoelen. De CO2-uitstoot van het verkeer in en rondom de stad vormt ongeveer een derde van de totale directe CO­2-uitstoot van de stad. Volgens de Klimaatbegroting 2022 daalt deze uitstoot sinds 2015 gemiddeld met 0,3 procent per jaar, terwijl 6 procent nodig is om het besparingsdoel in 2030 te halen.

De CO2-uitstoot binnen de bebouwde kom is wél gedaald, met 4,5 procent per jaar. Hoewel de gemeente vooral invloed heeft op het gebied binnen de bebouwde kom, vormt dat slechts 28 procent van de totale milieubelasting van het verkeer. De rest is afkomstig van buitenwegen en snelwegen (samen verantwoordelijk voor 65 procent van de uitstoot), evenals mobiele werktuigen (7 procent).

Elektrisch rijden schiet nog totaal niet op

Binnen de bebouwde kom vormen personenauto’s ongeveer tweederde van de CO2-uitstoot. De overstap van fossiele naar elektrische brandstof helpt dan ook flink om de besparingsdoelen te halen. De gemeente verwacht dat het instellen van de emissievrije zone in de binnenstad ongeveer 40 procent van de besparingsdoelstelling voor het verkeer kan opleveren.

Toch schiet het nog niet zo op met de elektrificatie van het wagenpark. In plaats van de 8.000 elektrische auto’s die de gemeente in het vorige klimaatplan (2016-2020) had beoogd, waren er in 2020 iets meer dan 1500. Ook het doel om het bus- en taxivervoer in 2020 voor 70 procent op elektriciteit te laten rijden, is niet gehaald.

Dat maakt het gat met de huidige doestellingen des te groter. In 2025 moeten alle bussen in de stad volledig elektrisch rijden. In 2026 moet dat gelden voor de volledige taximarkt.

Meerhoven heeft de meeste laadpalen

Het plaatsen van laadpalen lijkt het enige onderwerp waarmee de gemeente op schema loopt. In de openbare ruimte zijn er tussen 2018 en 2019 anderhalf keer zoveel oplaadpunten voor elektrische auto’s geplaatst. Als er vanaf nu een krappe 200 per jaar bijkomen, is het doel voor 2030 haalbaar.

De Eindhovense ASML-wijk Meerhoven had in 2021 de meeste laadpalen in de stad, evenals de meeste laadpalen per duizend inwoners (iets meer dan twee). De wijk Achtse Molen in Woensel-Noord had slechts 0,63 laadpaal per duizend inwoners. Het plaatsen van laadpalen gaat vooral op aanvraag van inwoners. Als zij niet elektrisch gaan rijden, komen er geen laadpalen in hun wijk.

30 procent minder geluidsoverlast

En dan is de olifant in de kamer nog niet benoemd. Eindhoven Airport valt buiten de besparingsdoelen van de stad. Als de CO2-uitstoot van de vluchten vanaf de luchthaven wél zou worden meegerekend, zou dat Eindhoven volgens de gemeente 26 procent extra uitstoot opleveren. Als alleen het opstijgen en landen wordt meegerekend, gaat het om 3,4 procent extra CO2-uitstoot.

De luchthaven heeft zich gecommitteerd aan de afspraken in het adviesrapport Van Geel uit 2019. Het maximale aantal vliegbewegingen werd daarin voor twee opeenvolgende jaren beperkt. Bovendien moet de geluidshinder in 2030 met 30 procent zijn afgenomen. Dat wil het vliegveld onder andere doen door luchtvaartmaatschappijen extra te belasten voor vervuilende vliegtuigen.

Eindhoven Airport ontkomt er dan waarschijnlijk niet aan het aantal vluchten per jaar verder te verminderen, denkt Bernard Gerard van Milieudefensie. “Met alleen technische middelen lukt het niet om de geluidsreductie in 2030 te halen.”

Te weinig duurzame brandstof

Ook worden de activiteiten op de grond verduurzaamd. “We maken allerlei processen elektrisch,” zegt Airport-woordvoerder Judith de Roy. “Dat geldt voor de push-back voertuigen die vliegtuigen achteruit duwen, de bagagekarretjes en het stroomaggregaat dat het vliegtuig op de grond van energie voorziet.”

Tegelijkertijd wordt de kerosine op dit moment nog niet bijgemengd met duurzame brandstof, terwijl het advies in het Van Geel-rapport voor volgend jaar 5 procent is. Dat komt volgens De Roy door de beperkte beschikbaarheid. In 2030 moet volgens het Van Geel-advies 14 procent van alle kerosine duurzaam zijn, zo mogelijk zelfs 20 procent.

Alleen maar vakantievluchten

Wat Gerard betreft mag de gemeente als aandeelhouder veel strenger zijn voor het vliegveld. “Eindhoven ondervindt nauwelijks voordelen van het vliegveld en vooral nadelen. De beperkingen voor ruimtelijke ordening verkleinen de opties voor woningbouw. We hebben last van geluidshinder en luchtvervuiling. Het vliegveld kost de stad zelfs geld door alle goedkope vakantievluchten. Iedereen die geld heeft, gaat het in Barcelona uitgeven in plaats van op Stratums Eind.”

Ook het argument dat de luchthaven goed zou zijn voor Brainport, gaat volgens Gerard niet op. “Ik heb jaarverslagen van Brainport gelezen en daarin komt het vliegveld niet voor. Het maakt voor Brainport niet uit of hier een vliegveld is of niet.”

Luchtvervuiling kost de stad 100 euro per inwoner per maand

Uit berekeningen van onderzoeksbureau CE Delft uit 2018 bleek dat luchtvervuiling de gemeente jaarlijks 281,9 miljoen euro per jaar kost. Dat is 1276 euro per jaar per Eindhovenaar, iets meer dan 100 euro per maand. Strengere regels voor verkeer en vliegveld zouden deze kosten (in ieder geval gedeeltelijk) kunnen verminderen.

Laat je reactie achter

advertentie Banner OneXillium
In deze straat kocht ASML voor miljoenen aan panden, en er volgt nog meer
BRAINPORT

In deze straat kocht ASML voor miljoenen aan panden, en er volgt nog meer

BRAINPORT

In deze straat kocht ASML voor miljoenen aan panden, en er volgt nog meer

ASML is druk bezig panden aan de Heiberg in Veldhoven op te kopen. In dik een jaar tijd is er voor bijna twintig miljoen euro overgenomen door de chipmachinefabrikant.

Onderzoek laakt laag niveau van gegevensbescherming na datalek TU/e
CYBERCRIMINALITEIT

Onderzoek laakt laag niveau van gegevensbescherming na datalek TU/e

Onderzoekers zijn kritisch op de hoeveelheid persoonsgegevens die ID-Ware in handen had van TU/e-studenten. Daarom zijn bij het datalek veel meer gegevens gestolen dan nodig was geweest.

Eindhoven wil toewijzing sociale huurwoning tegen het licht houden
BETAALBAAR WONEN

Eindhoven wil toewijzing sociale huurwoning tegen het licht houden

Eindhoven gaat de regels voor het toewijzen van sociale huurwoningen tegen het licht houden. Het stadsbestuur wil kijken of mensen die het echt nodig hebben vaker voorrang kunnen krijgen.

‘Philips schrapt meer dan duizend banen in Nederland’
REORGANISATIE

‘Philips schrapt meer dan duizend banen in Nederland’

Philips zet in Nederland flink het mes in de eigen organisatie. Het van oorsprong Eindhovense concern schrapt meer dan duizend banen in ons land.

PSV haalt met Earnest Stewart nieuwe technische directeur binnen
NIEUWE DIRECTEUR

PSV haalt met Earnest Stewart nieuwe technische directeur binnen

Earnest Stewart is vanaf 1 maart de nieuwe technisch directeur van PSV. Daarmee haalt de club een gepokte en gemazelde technisch directeur binnen.

Steenbergen blijft haar techniek perfectioneren samen met zwemexperts Tongelreep
SPORTER VAN HET JAAR

Steenbergen blijft haar techniek perfectioneren samen met zwemexperts Tongelreep

Zwemster Marrit Steenbergen, die deze week is uitgeroepen tot Eindhovens Sporter van het Jaar, denkt dat ze nog veel beter kan. Ze blijft haar slag perfectioneren met de experts van De Tongelreep. Haar volgende doel: het winnen van een Olympische medaille.

advertentie Banner OneXillium
‘Philips schrapt meer dan duizend banen in Nederland’
REORGANISATIE

‘Philips schrapt meer dan duizend banen in Nederland’

Philips zet in Nederland flink het mes in de eigen organisatie. Het van oorsprong Eindhovense concern schrapt meer dan duizend banen in ons land.

PSV haalt met Earnest Stewart nieuwe technische directeur binnen
NIEUWE DIRECTEUR

PSV haalt met Earnest Stewart nieuwe technische directeur binnen

Earnest Stewart is vanaf 1 maart de nieuwe technisch directeur van PSV. Daarmee haalt de club een gepokte en gemazelde technisch directeur binnen.

Steenbergen blijft haar techniek perfectioneren samen met zwemexperts Tongelreep
SPORTER VAN HET JAAR

Steenbergen blijft haar techniek perfectioneren samen met zwemexperts Tongelreep

Zwemster Marrit Steenbergen, die deze week is uitgeroepen tot Eindhovens Sporter van het Jaar, denkt dat ze nog veel beter kan. Ze blijft haar slag perfectioneren met de experts van De Tongelreep. Haar volgende doel: het winnen van een Olympische medaille.