Centrum Geldrop: Minder auto's, meer groen en woningen

Autoluw of autovrij, met meer woningen, groen en plek voor oude ambachten en culturele instellingen. Dat is de richting die wethouders Jeucken en Van de Laar op willen met het centrum van Geldrop.
Volgens het gemeentebestuur ontbreekt het nu aan een duidelijke visie op het centrum. En dat terwijl er wel de nodige wensen zijn, onder meer vanuit ondernemers en politieke partijen. Ook kampt het dorp met leegstand van winkels. 

Leegstand
"We moeten inspelen op de leegstand. Dat probleem speelt in veel gemeenten, en hier ook. We willen het winkel- en horecahart compacter maken. Een duidelijk kerngebied. Daarnaast kan er op plekken waar nu leegstand is, woningen worden gebouwd en moet er ruimte worden gegeven aan ambachtelijke bedrijvigheid of cultuurinstellingen. Dat zorgt voor meer diversiteit en levendigheid in het centrum", licht Jeucken toe. "Daarnaast willen we uiteindelijk toe naar een autoluw, en misschien wel volledig autovrij centrum", vult collega Van de Laar aan. 

Postkantoor
Concreet betekent dat onder meer een nieuwe invulling voor het voormalige postkantoor, aan de Molenstraat. Dat staat nu leeg. Het gemeentebestuur ziet hier graag woningbouw voor ouderen en éénpersoons-huishoudens. Al is de komst van een Action of supermarkt hier ook een mogelijkheid. Verder denken de wethouders aan een onderdoorgang voor auto's bij de oude ABN-Amro, tussen de Langstraat en het Marktplein. Dat zou het mogelijk maken om het Horecaplein autovrij te maken. 


Op plekken waar nu leegstand is, kunnen woningen komen of culturele instellingen een plek krijgen

Marc Jeucken, wethouder Geldrop-Mierlo

MichielVerder wil het gemeentebestuur dat het kasteel van Geldrop beter verbonden wordt met het winkelhart. Hoe dat precies gestalte moet krijgen, is nog niet duidelijk. Ook is nog niet bekend wat in de nabije toekomst de belangrijkste aangewezen plekken zijn waar bezoekers van het centrum hun auto moeten parkeren.

De uitgewerkte centrumvisie is nog niet af. Ook ondernemers en experts worden hierbij betrokken. Binnenkort gaat het gemeentebestuur de visie presenteren. Daarna buigt de gemeenteraad zich over de plannen. Voor Kerstmis moet er een besluit liggen.


advertentie Banner Bos en Slegers

Lees ook deze artikelen