District-E bij Eindhoven Centraal Amvest

CDA plaatst vraagtekens bij omzetting hotelkamers naar woningen

De Eindhovense fractie van het CDA stelt raadsvragen over het voornemen van bouwontwikkelaar Amvest om 196 hotelkamers en 200 ‘short-stay units’ om te zetten naar zo’n 290 woningen.

Het gaat over het project District-E, het plan voor onder meer drie hoge torens bij het Stationsplein. De vastgoedontwikkelaar heeft het college gevraagd het ontwerpbestemmingsplan te wijzigen. Volgens het CDA is die vraag ontstaan door de onzekerheid rond de coronacrisis. Door de crisis is de vraag naar hotelkamers en ‘short-stay’ kamers flink terug gelopen. Daardoor vindt de vastgoedontwikkelaar het een te groot risico.

Het college had begrip voor de vraag van Amvest en heeft de gemeenteraad toestemming gevraagd om het bestemmingsplan te mogen wijzigen. Het CDA plaatst echter kanttekeningen.

Volgens de fractie houdt de coronacrisis niet dusdanig lang aan dat de afgenomen vraag voor hotelkamers daadwerkelijk voelbaar zal zijn voor de ontwikkelaar. Volgens het CDA wordt voorzien dat aan het eind van het jaar, dan wel begin volgend jaar, er een vaccin tegen het coronavirus is.

'Kleine woningen'
Daarnaast leidt het omzetten van de bijna 400 verblijfplaatsen tot 290 woningen, tot erg kleine woningen. Het CDA onderkent dat er een groot gebrek aan woningen is, maar vraagt zich af in hoeverre deze woningen zouden voldoen aan de behoeften en wensten van de ‘gemiddelde Eindhovenaar’.

Het CDA geeft aan liever honderd grotere woningen te zien waarvan twintig procent wordt gereserveerd voor sociale huur, en twintig procent voor middeldure huur. Ook wil de partij weten in hoeverre de gemeente zelf baat heeft bij het wijzigen van het bestemmingsplan.

Laat je reactie achter