advertentie Banner Siteli

Catharina en Medtronic gaan nauwer samenwerken

Het Catharina Ziekenhuis heeft een nieuwe overeenkomst gesloten met medisch technologiebedrijf Medtronic. Dat laat het ziekenhuis weten.

De insteek van de vernieuwde samenwerking is vooral een betere afstemming met zorgpartners in de regio. De partijen hebben de ambitie de druk op het schaarse zorgpersoneel zo laag mogelijk te houden. Daarvoor moeten mensen die voor een hart- of vaataandoening naar het CZE worden doorverwezen, het voor- en natraject zoveel mogelijk doorlopen bij een zorgaanbieder dicht bij huis.

Ook moeten doorverwijzingen alleen in noodzakelijke gevallen gebeuren. Zo wordt ‘overbehandeling’ voorkomen volgens het ziekenhuis.

De partijen werken al langer samen op het gebied van het organiseren van hartzorg. Zo werden zorgprocessen geoptimaliseerd op en rond de zogenaamde ‘hartlounge’. Dat is een centrale plek waar hartpatiënten voor en na hun dagbehandeling, zoals bij dotter- en hartritmestoornisbehandeling voorkomt, in een ontspannen omgeving worden opgevangen.

Het behandelen van hart- en vaataandoeningen is een van de expertises van het Catharina Ziekenhuis. Medtronic ontwikkelt en verbetert therapieën en medische technologie. De partijen hebben afgesproken om daar waar de expertises elkaar raken de krachten te bundelen. Op die manier kunnen ze samen bijdragen aan de wetenschap en de hart- en vaatzorg steeds verder brengen.

Laat je reactie achter