BlowUP_Media

Brainport wil structureel meer geld uit Den Haag

Den Haag moet jaarlijks 60 miljoen euro investeren in de Brainport-regio om de globale positie van het gebied als kennis- en innovatiehub vast te houden. Ook moet de regio worden aangemerkt als zogenaamd Sleutelproject.

Dat is de kern van de brief die Brainport Eindhoven vandaag heeft overhandigd aan de Kamercommissie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De brief wordt ook aangeboden aan informateur Tjeenk Willink, en de fractievoorzitters van de partijen in de Tweede Kamer.

De 60 miljoen zou moeten worden gestoken in nieuwe innovaties waarin technologie wordt ontwikkeld die kan bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Daarbij moet gedacht worden aan het ontwikkelen van een nieuwe generatie batterijen, ontwikkelingen in 3D-printen en programma’s om technisch talent op te leiden.

Schaalsprong
Bovendien verdient de regio volgens Brainport de naam Sleutelproject, wat betekent dat het rijk extra moet investeren in een schaalsprong. De verwachting is namelijk dat er de komende jaren 70.000 arbeidsplaatsen bijkomen in de regio. Daarbij moeten er meer dan 60.000 woningen worden gebouwd en neemt de druk op de bereikbaarheid van het gebied toe. Veel andere steden en regio’s in Nederland kregen via Sleutelprojecten eerder als steun uit Den Haag.

Volgens Brainport rechtvaardigen die getallen, en het belang van de regio voor Nederland ‘stevige impulsen’. Daarbij moet Den Haag behalve in Brainport ook investeren in andere innovatie-ecosystemen in het land.

Dieper verankeren
“Brainport is een bewezen succes en die aanpak moeten we zowel dieper verankeren als breder uitzetten in Nederland”, zegt voorzitter van Stichting Brainport John Jorritsma. “Het structureel ondersteunen van Brainport door het rijk is belangrijk voor de komende jaren en behoud van welvaart in de toekomst.”

Ook Hans de Jong, directeur van Philips Nederland pleit voor meer financiële middelen voor de regio. “Voor het behoud van brede welvaart is groei, concurrentiekracht en dus investeren in nieuwe sleuteltechnologieën en publiek-private innovatieprogramma’s noodzakelijk. Daarnaast is het belangrijk een gelimiteerd aantal innovatieve ecosystemen, waaronder Brainport, financieel te ondersteunen. Daarmee leggen we de nieuwe fundamenten voor het nationale verdienvermogen.”

“De succesvolle samenwerking met het rijk aan de hand van de Brainport Nationale Actieagenda, bestaat nu enkele jaren en het is tijd voor nieuwe accenten. Want de wereld om ons heen staat niet stil, een forse impuls op innovatie is hard nodig, en het Rijk moet blijvend investeren in Brainport Eindhoven willen we onze bijdrage aan transities, bedrijvigheid, export en werkgelegenheid vasthouden en vergroten”, laat Brainport weten.

'De enige grondstof die we hebben'
Om het pleidooi kracht bij te zetten, geeft Brainport een aantal voorbeelden van sprekende succesverhalen uit de regio. Zoals zonneauto Lightyear, Solid, dat ijzerpoeder als duurzame brandstof ontwikkelt, en de ontwikkeling van fotonicachips.

“Het is dan ook niet voor niets dat het toekomstige innovatiebeleid van de Nederlandse regering gebaseerd is op een versterking van bestaande innovatie ecosystemen zoals Brainport en het oprichten van nieuwe”, zegt TU/e-voorzitter Robert-Jan Smits. “Alleen op deze manier kunnen we het toekomstige verdienvermogen van Nederland veilig te stellen. Laten we niet vergeten dat met het sluiten van de gaskraan, kennis de enige grondstof is die we nog hebben.“


Laat je reactie achter