advertentie Banner Siteli

Gemeente Eindhoven

'Brainport laat kansen op 'groen herstel' liggen'

Volgens Cees-Jan Pen lector van lectoraat Ondernemende Regio bij Fontys Hogescholen, laat de nieuwe Brainport Agenda kansen liggen op 'groen herstel'.

Op sommige punten in Pen positief over het rapport, dat begin deze maand openbaar werd. "De agenda zet in op het aanjagen van de economie, creëren van werkgelegenheid, oplossingen bieden voor maatschappelijke vraagstukken én Nederland minder afhankelijk maken van het buitenland voor vitale producten", schrijft Pen op Innovation Origins.

"De energie, de ambities en de goede samenwerking tussen bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden spat ervan af. Het Brainport ecosysteem leeft en is volwassen", laat Pen weten.

Maar het is niet genoeg volgens Pen. De Brainportregio moet het herstel van de coronacrisis ook aangrijpen om in termen van duurzaamheid en welvaart, stappen te zetten. Zo moet Brainport Eindhoven zich actiever inzetten om ook armere lagen van de bevolking voordeel ondervinden aan de ontwikkelingen in de regio.

"Met alleen het geloof dat iedereen profiteert van het Brainportsucces komen we er niet. De regio zal echt meer moeten doen hard te maken dat Brainport Eindhoven zorgt voor sociaal-economische voorspoed voor alle lagen van de bevolking", schrijft Pen.

Aanknopingspunten
Waar de Brainport zich als doel stelt te 'investeren in gezamenlijke voorzieningen en bereikbaarheid', laat de regio ook daar een kans liggen om de duurzame en circulaire economie van een extra impuls te voorzien. "Er liggen mooie aanknopingspunten om extra accenten te leggen rond duurzame mobiliteit en verduurzaming van maatschappelijk vastgoed en de woningvoorraad."

Ruimte voor 'circulaire concepten'
Aan die duurzame economie kan ook aandacht worden besteed bij het ondersteuning van beginnende bedrijven in de regio. "Bij ondersteuning van het MKB, start-ups en scale-ups is het zaak extra ruimte te scheppen voor nieuwe circulaire en digitale concepten inclusief risicodragend kapitaal door te groeien. Laatste voorbeeld is rond 'leven lang ontwikkelen' meer in te spelen op de grote en stijgende vraag naar werknemers die nodig zijn voor de uitvoering van de circulaire transitie.

Laat je reactie achter