ASML

Brainport-bedrijven willen permanente ‘NOW-regeling’

Als de coronacrisis achter de rug is moet er een opvolger van de NOW-regeling komen. Brainport Eindhoven en VNO-NCW Brabant Zeeland doen daarvoor een oproep aan het nieuw te vormen kabinet.

Volgens Anne Deelen van VNO-NCW laat de huidige crisis de noodzaak zien van een regeling waarbij de overheid het bedrijfsleven te hulp schiet als het op economisch vlak tegenzit. “De maakindustrie is heel conjuctuurgevoelig. Als er zich een economische crisis voordoet, dan wordt de hightech-industrie in de regio als eerst geraakt. Om talent ook in crisistijd voor de regio te behouden zien we een noodzaak om een vorm van werktijdverkorting in te voeren waardoor bedrijven in moeilijke tijden kunnen worden ontlast.”

Bij een dergelijke regeling neemt de overheid een deel van de loonkosten over, zodat werknemers tenminste ten dele in dienst kunnen blijven. Toch lijkt voor zo’n oproep weinig aanleiding. Bedrijven als ASML, VDL en DAF, blijken het in in de coronacrisis behoorlijk goed te doen doen.

Afhankelijk van NOW-regeling
“Maar dan noem je er ook een paar”, zegt Deelen. “We hebben een enquête gedaan bij bedrijven in de regio, en de afhankelijkheid van de NOW-regeling is toch erg groot. Daarbij wordt een vorm van werktijdverkorting, ook buiten deze crisis om, in andere landen al toegepast, met succes.”

Bovendien is het niet de bedoeling dat noodlijdende bedrijven lang het hoofd boven water gaan houden door een dergelijke regeling. “We willen de regeling zo opstellen dat een bedrijf na het gebruik maken ervan, wel degelijk rendabel moet zijn. Het moet niet zo zijn dat een slecht draaiend bedrijf jaren lang teert op een werktijdverkortingsregeling.”

Geen gevolgen ww-opbouw
Volgens Deelen is het evenmin de bedoeling dat in crisistijd een beroep wordt gedaan op de ww-opbouw van werknemers. “Daarom zou ik het geen deeltijd-ww willen noemen. Werknemers moeten hier niet voor opdraaien maar we willen ook geen situatie waarbij goed draaiende, veelbelovende bedrijven omvallen door economisch onvoorziene omstandigheden. Dan gaat er bovendien waardevol talent verloren voor de regio.”

Niet in details
Deelen laat weten dat nog niet in details is vastgelegd hoe zo’n werktijdverkortingsregeling eruit moet gaan zien. “We kunnen niet tot alles achter de komma uitrekenen, dan zouden we met een vuistdik dossier moeten komen. Hoe het er precies uit komt te zien, laten we daarom aan het kabinet. Deze oproep moet vooral worden gezien als handreiking.”

Want wat zou een dergelijke regeling voor invloed hebben op bijvoorbeeld het dividend dat aandeelhouders krijgen uitgekeerd, indien een bedrijf beroep zou doen op werktijdverkorting? Zouden bedrijven bereid zijn om meer winst- of vermogensbelasting te betalen bij een dergelijke regeling? “Zo ver hebben we echt nog niet gekeken”, laat Deelen weten.

Laat je reactie achter