Larissa Gomes Meyer

Boelhouwer: 'Bestuurscrisis heeft niet één oorzaak’

Volgens waarnemend burgemeester van Waalre Jan Boelhouwer, is er niet één oorzaak aan te wijzen voor de bestuurscrisis waarin de gemeente deze zomer verzeild raakte.

Dat schrijft Boelhouwer in een brief aan de Commissaris van de koning, waarin hij haar bijpraat over de stand van zaken in de gemeente. Boelhouwer voerde zo’n veertig gesprekken om helderheid te krijgen over de toedracht van de bestuurscrisis.

In de brief schrijft Boelhouwer over de crisis waarin Waalre deze zomer terecht kwam. Volgens Boelhouwer was de bestuurscrisis het gevolg van een samenloop van omstandigheden.

Zo schrijft Boelhouwer dat de verhoudingen in de gemeente al langer verstoord waren. Eén van de moeilijkheden was dat voormalig burgemeester Jan Brenninkmeijer, niet overweg kon met zijn gemeentesecretaris, wat een doorwerking had op het ambtelijk apparaat.

Tegenstellingen
Ook was de relatie tussen burgemeester en wethouders niet altijd goed. De tegenstellingen binnen de gemeenteraad hielpen eveneens niet mee. In de gemeenteraad stond de verhouding tussen de oppositie met acht zetels en coalitie met negen zetels, vaak op scherp.

Zowel binnen als buiten de raad werden bovendien de fatsoensnormen overschreden in het omgaan met elkaar, schrijft Boelhouwer. Pogingen om de neuzen binnen het gemeentebestuur weer dezelfde kant op te krijgen, hadden weinig succes.

Eervol afscheid
Boelhouwer prijst de afgetreden burgemeester en wethouders wel om hun beslissing om af te treden. Om de boosheid en teleurstelling bij inwoners over het vertrek van Brenninkmeijer een plek te geven, wil Boelhouwer een eervol afscheid organiseren voor de afgetreden burgemeester en wethouders. Ook moet het imago van het bestuur van Waalre verbeterd worden.

Pluim
Ook deelt Boelhouwer een pluim uit aan de ambtelijke organisatie als geheel. Volgens Boelhouwer is de gemeentelijke organisatie relatief klein voor het aantal inwoners van Waalre, zo’n 17.000. Ondanks het klein aantal medewerkers wordt er echter veel kwaliteit en professionaliteit geleverd door het ambtelijk apparaat.

Waalre gaat na het aftreden van het college door met een zakencollege.

Laat je reactie achter