Studio040

Bezorgde ouders starten petitie voor uitbreiding basisschool

Ouders van kinderen die op basisschool ‘t Schrijverke zitten, zijn een petitie gestart om ervoor te zorgen dat de gemeente voor genoeg lesruimte zorgt.

Basisschool ‘t Schrijverke heeft een vestiging in de Mierlose nieuwbouwwijk Luchen en een locatie in het centrum van het dorp. Beide locaties dreigen met de start van het nieuwe leerjaar met een tekort aan lesruimte komen te zitten. Een petitie van betrokken ouders die dat willen voorkomen is ruim 400 keer ondertekend.

“Komend schooljaar zal er naast de toekomstige groep 8 voor nog een groep geen plaats zijn, overplaatsing naar Centrum is geen eenvoudige oplossing omdat ook daar niet zo maar een lokaal beschikbaar is”, schrijven de ouders. Op de school in Luchen zou door de krapte momenteel ook al het lokaal voor de buitenschoolse opvang gebruikt worden als klaslokaal.

De gemeenteraad van Geldrop-Mierlo nam eerder al een motie aan met de strekking dat er een noodplan voor de situatie van de basisschool zou komen. Ook zou de gemeente bezig zijn met een ‘integraal huisvestingsplan’ voor ‘t Schrijverke, maar dit biedt geen oplossing voor het lonkende tekort aan klaslokalen, zo menen te betrokken ouders.

'Genoeg ruimte volgens de wet'
Daarnaast zou de gemeente het schoolbestuur hebben laten weten dat ‘t Schrijverke op basis van de huidige leerlingenaantallen volgens de wet geen aanspraak kunnen maken op een - al dan niet tijdelijke - uitbreiding van de school. “Maar wat wij als ouders vermoeden is dat er geen rekening wordt gehouden dat de school twee locaties heeft en er op beide scholen vierkante meters verloren gaan aan algemene voorzieningen zoals docentenkamer, directiekamer en aula. De school heeft echt een dringend tekort aan lokalen”, schrijven de ouders.

'Les in partytent'
“Maar dat onze kinderen volgend jaar les gaan krijgen in een partytent op het schoolplein of op de parkeerplaats kan echt niet! Het lijkt er op dat onze kinderen de dupe worden van een wettelijke uitleg, maar de praktijk is anders en als er niets veranderd dan staan onze kinderen letterlijk in de kou”, laten de opstellers van de petitie weten.

De petitie wordt 19 mei aan de wethouder overhandigd op locatie Luchen.

Laat je reactie achter