Gemeente Waalre

Toekomstplannen voor De Pracht en omgeving bekend: betaalbaar wonen, vergroening en ontmoeten

De Pracht en omgeving moeten in de toekomst vergroenen, een gebied worden waar mensen betaalbaar kunnen wonen en waar Waalrenaren elkaar ontmoeten. Dat staat in de stedenbouwkundige visie die recentelijk is afgerond. Op 22 juni neemt de Waalrese gemeenteraad een besluit over de visie.

Die stedenbouwkundige visie is tot stand gekomen door een combinatie van de wensen en ideeën van de gemeenteraad en de omgeving, zoals eigenaren en omwonenden. Daarnaast is rekening gehouden met het gemeentelijk beleid. 

In de plannen voor de toekomstige invulling van het gebied zijn De Pracht, de boerderij, de sporthal, de kerk, de parkeerplaats en de fitnessaccommodatie meegenomen. Deze bebouwing is inmiddels verouderd, dus wordt alvast nagedacht over de toekomst.  

Wethouder
Bij het maken van de toekomstplannen zijn de Waalrenaren gehoord en dat heeft zijn vruchten afgeworpen, aldus wethouder Van Burgsteden . “We hebben veel omwonenden kunnen spreken. De betrokkenheid en inbreng vanuit de omgeving bleek groot. Er kwamen veel wensen en ideeën naar voren en een groot deel hiervan hebben we meegenomen. We hebben op basis van de participatie en professionele inbreng zoals de stedenbouwkundige analyse als college nu een visie voorliggen waar de gemeenschap bij gebaat is: een brede basis waarmee we ruimte voor sociale woningbouw bieden en ook groen en ontmoeting kunnen versterken in het gebied.”

Eind juni gaat de gemeenteraad een besluit nemen over de stedenbouwkundige visie voor De Pracht en omgeving.

Laat je reactie achter